เครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถ รุ่น TRK100DL

2,680 ฿

ชุดเครื่องอ่านใบขับขี่แบบแถบแม่เหล็กรุ่น TRK100DL ใช้คู่กับเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ (TRK&TFK Series) พร้อมโปรแกรมสำหรับการอ่าน, พิมพ์ และบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

มีสินค้า

คำอธิบาย

ชุดเครื่องอ่านใบขับขี่แบบแถบแม่เหล็กรุ่น TRK100DL ใช้คู่กับเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ (TRK&TFK Series) พร้อมโปรแกรมสำหรับการอ่าน, พิมพ์ และบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี


ประโยชน์ในการใช้งาน

 • ใช้อ่านข้อมูลจากใบอนุญาตขับรถของไทยและนำมาแสดงบนจอภาพเพื่อตรวจสอบ
 • ใช้เสริมกับชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน TRK เพื่อให้รองรับทั้งบัตรประชาชนและใบขับขี่
 • ใช้บันทึกข้อมูลการเข้าออกด้วยใบขับขี่ เพื่อเสริมในระบบ Visitor, การแลกบัตรเข้าอาคาร และใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในการผ่านประตู
 • ใช้เสริมกับระบบอาคารจอดรถ เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่

คุณสมบัติ

 • อ่านใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกแบบแถบแม่เหล็กได้ทุกรุ่น
 • รองรับใบอนุญาตทุกชนิด ทั้งแบบรถส่วนบุคคล, รถสาธารณะ, รถบรรทุก และรถชนิดอื่น ๆ
 • มีโปรแกรม ThaiID สำหรับการอ่านและบันทึกข้อมูลให้ใช้งาน
 • นำไปเสริมการใช้งานชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน TRK ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้รองรับทั้งบัตรประชาชนและใบขับขี่ได้ทันที
 • ใช้ได้กับ Windows XP ขึ้นไป
 • มีเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรม, คู่มือ และข้อมูลอื่นๆ

คุณสมบัติของตัวเครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถ TRK100DL

 • เป็นเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กรุ่นพิเศษที่ผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ ให้ใช้งานกับโปรแกรม ThaiID ไว้แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทะเบียนอีกต่อไป
 • สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรบัตรแม่เหล็กได้ทั้ง 3 แทร็ก
 • สามารถอ่านข้อมูลจากใบอนุญาตขับรถยนต์ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบกของกรมการการขนส่งทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวเครื่องอ่านมีร่องสำหรับรูดบัตรยาวถึง 100 mm ทำให้อ่านได้ข้อมูลแม่นยำ
 • รูดบัตรได้ 2 ทิศทาง ทั้งรูดไปและรูดกลับ
 • มีเสียงบัสเซอร์ยืนยันเมื่ออ่านข้อมูลได้ถูกต้อง และมีเสียงเตือนหากอ่านได้ข้อมูลที่ผิดพลาด
 • ไม่ต้องลงไดรเวอร์ เสียบพอร์ต USB แล้วใช้งานได้ทันที (Plug & Play)
 • สายยาวพิเศษถึง 1.5 เมตร
 • ติดตั้งได้ทั้งการยึดสกรูด้านใต้ และใช้เทปตีนตุ๊กแก (แถมมาพร้อมในชุด)

คุณสมบัติของโปรแกรม ThaiID ในส่วนของการอ่านใบอนุญาตขับรถ

 • โปรแกรมเดียวสามารถอ่านข้อมูลได้จากทั้งเครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
 • สามารถอ่านข้อมูลจากใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ได้ทุกประเภท
 • อ่านข้อมูลตัวอักษรของใบอนุญาตขับรถได้ 10 รายการ เช่นชื่อนามสกุล และเลขที่ใบอนุญาต
 • สามารถดึงข้อมูลเดิมที่มีของบัตรประชาชนมากรอกเพิ่มให้กับข้อมูลของใบอนุญาตขับรถได้
 • สามารถใช้ดูข้อมูลของใบอนุญาตขับรถบนจอภาพได้
 • สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลของใบอนุญาตขับรถลงกระดาษได้
 • มีระบบ Clipboard สามารถ Copy ข้อมูลลง Clipboard ได้ เพื่อนำไปกรอกข้อมูล (Paste) หรือกด Ctrl-V เพื่อวางข้อมูลในโปรแกรมอื่นได้โดยสะดวก สามารถเลือก Copy ข้อมูลเฉพาะบางส่วน หรือข้อมูลตัวอักษรทั้งหมดได้
 • สามารถสั่งให้บันทึกข้อมูลลงไฟล์แบบอัตโนมัติได้ 3 รูปแบบ คือ ไฟล์ฐานข้อมูลแบบ CSV, ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรแบบ TXT และแฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตรแบบมี # คั่น (_Data.TXT)
 • สามารถเก็บข้อมูลบัตรทุกครั้งที่มีการอ่านเป็นฐานข้อมูล CSV เรียงตามเวลา และดูย้อนหลังได้จากโปรแกรม Excel และ LibreOffice Calc
 • สามารถ Import ไฟล์ CSV และ TXT เข้าโปรแกรม Excel และ Calc ได้
 • สามารถส่งต่อไฟล์ข้อความ (Text File) ให้กับโปรแกรมอื่นเพื่อนำไปใช้งานได้
 • มีโหมดสาธิต สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปลองใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอ่านก่อนได้
 • ปุ่มเมนูและคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม จะมีข้อความคำแนะนำการใช้งาน (Tooltip) สามารถดูได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปุ่มหรือจุดที่ต้องการรู้รายละเอียดการใช้งาน เหมือนกับมี Help ในตัว จึงใช้งานง่าย
 • สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อพบใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุแล้ว
 • มีปุ่ม ล้างหน้าจอ สามารถล้างข้อมูลของบัตรที่อ่านค้างไว้บนหน้าจอออกให้กลายเป็นช่องว่างได้
 • ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลได้ 5 แบบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ได้แก่ตั้งชื่อแฟ้มเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาอังกฤษแบบชื่อขึ้นก่อน และแบบนามสกุลขึ้นก่อน, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาไทย และตั้งชื่อแฟ้มเป็นชื่อคงที่
 • มีการบันทึกเวลาและวันที่ที่อ่านบัตรไว้ด้วยทุกรายการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
 • สามารถบันทึกชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัทที่เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมนี้หรือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้ ใช้สำหรับระบุหมายเหตุต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, ชื่อโครงการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นต้น
 • สามารถบันทึกข้อมูลประจำบัตรเพิ่มเติมหลังจากที่ได้อ่านบัตรไปแล้วได้สูงสุดถึง 10 ช่อง เช่น ข้อมูลลักษณะท่าทางของผู้ถือบัตร เช่น แต่งชุดนักเรียน ป้อนวัตถุประสงค์ของการมา เช่น พนักงานของบริษัท ก. มาพบคุณสมชาย หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของบัตร
 • ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์ข้อความ รับรองข้อมูลถูกต้อง พร้อมพิมพ์ชื่อผู้ถือบัตรไว้บนเอกสารที่พิมพ์ออกมา เพื่อให้ผู้ถือบัตรลงนามรับรองเอกสาร หรือไม่ก็ได้
 • ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์เงื่อนไขการใช้เอกสารหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความได้เอง เช่น ใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
 • ในการพิมพ์เอกสาร จะพิมพ์วันที่และเวลาของการพิมพ์กำกับไว้ด้วยทุกครั้ง
 • สามารถบันทึกค่าตัวเลือกต่าง ๆ ได้ เพื่อให้โปรแกรมจดจำค่าตัวเลือกไว้ใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป
 • สามารถตรวจสอบและรับรู้ใบอนุญาตขับรถแบบตลอดชีพได้
 • มีตัวเลขนับจำนวนครั้ง(ลำดับที่) ในการอ่านบัตรบนหน้าจอ และสามารถรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่จาก 0 ได้
 • สามารถตั้งรหัสผ่านป้องกันการแก้ไขค่าตัวเลือกได้
 • สามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลได้เอง
 • สามารถป้อนข้อมูลด้วยมือได้ในกรณีไม่มีบัตรหรือเครื่องอ่านเสีย

เหมาะสำหรับ

 • ใช้ในหน่วยงานราชการที่ต้องมีการบันทึกข้อมูลของใบอนุญาตขับรถ
 • ใช้ในบริษัทห้างร้านที่การบันทึกข้อมูลใบอนุญาตขับรถแทนบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใช้สำหรับร้านให้เช่ารถยนต์
 • ใช้กับคลังสินค้าเพื่อบันทึกรถยนต์ที่เข้ามารับสินค้า
 • ใช้ในสถานีตำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใบขับขี่ที่ยึดมาจากผู้ทำผิดกฎจราจร
 • ใช้สำหรับหมูบ้านหรืออาคารจอดรถเพื่อบันทึกรถยนต์เข้าออก

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

 • ตัวเครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถ TRK100DL
 • เทปตีนตุ๊กแกสำหรับการติดตั้ง

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ใช้เครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถ TRK100DL คู่กับโปรแกรม ThaiID เท่านั้น ห้ามนำเครื่องอ่านนี้ไปใช้งานกับโปรแกรมอื่น
 • อย่าใช้โปรแกรมตั้งค่าของเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กรุ่นอื่นมาตั้งค่าเครื่องอ่านใบอนุญาต TRK100DL เพราะอาจมีการลบล้างข้อมูลภายในและทำให้เครื่องอ่านเสียหายได้
 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกัน 1 ปี ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ
 • สำหรับสินค้าแพ็คคู่ TRKSET2C ( TRK100DL สินค้ารับประกัน 1 ปี + TRK2700RB สินค้ารับประกัน 3 ปี )

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ThaiID – ภาษาไทย

ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ TRK รุ่นล่าสุด พร้อมชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและไลเซนส์ในการใช้งาน (ไม่มี SDK อ่านใบขับขี่)