ชุดพัฒนา (SDK) เครื่องอ่านบัตรและเครื่องอ่านพาสปอร์ต

ชุดพัฒนา (SDK) กลุ่มสินค้าเครื่องอ่านบัตร HawkEye

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (HawkEye ThaiID/DLL Plus SDK)
สำหรับสินค้ารุ่น TDK3310V2+, TDK2700R+, TDK2700RB+, TDK2900R+, TDK502D+

ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดบน Web Browser (HawkEye ThaiID/TDKW_SDK_Package)
สำหรับสินค้ารุ่น TDKW3310V2+, TDKW2700R+, TDKW2700RB+

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน PDK SDK
สำหรับสินค้ารุ่น PDK3302R2S

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NALib SDK รุ่นล่าสุดสำหรับ Android
<NALib_SDK_Rxxxxxx_0.1.xx.zip>
สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA3310C2, TDA3310M2A, TDA3310C2A, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8A, TDAi301BT, TDA39VM, TDA39VC, TDA301VC, TDAi301VC, TDA301BL, TDA301BLM, TDA3901BE

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NALib SDK สำหรับอัปเดตแอปฯ รุ่นเก่า
<NALib_SDK_Rxxxxxx_0.0.82.zip>
*หมายเหตุ*
  • สำหรับการอัปเดตแอปฯ รุ่นเก่าที่ใช้ SDK 0.0.80A หรือต่ำกว่า
  • สำหรับ Project ที่ไม่ได้นำขึ้น Google Play
สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA3310C2, TDA3310M2A, TDA3310C2A, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8A, TDAi301BT, TDA39VM, TDA39VC, TDA301VC, TDAi301VC

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NiLib SDK สำหรับเครื่องอ่าน Bluetooth 3, USB Type-C และ Lightning (iOS, iPadOS)
<NiLib_SDK_0.38_xx.zip>

สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT, TDAi301VC

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NiBLE Lib SDK สำหรับเครื่องอ่าน Bluetooth แบบ BLE (iOS, iPadOS)
<NiLib_SDK_4.xx.zip>

สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301BL, TDAi301BLM

แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Obj-C) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT, TDAi301VC
แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Swift) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT, TDAi301VC
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDAService SDK (ชุดพัฒนารุ่นเก่า ไม่มีอัพเดทให้แล้ว เหมาะสำหรับเฉพาะผู้ที่เคยพัฒนาแอปฯ โดยใช้ตัว TDAService แล้วเท่านั้น)
สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT

แอปฯ TDAService 0.0.48CS (สำหรับแก้ไขปัญหา แอปฯ TDAService ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน Bluetooth และแก้ไขให้รองรับบัตรประชาชนเวอร์ชั่นใหม่ๆ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
สำหรับสินค้ารุ่น TDA301BT, TDAi301BT ที่ซื้อตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป วิธีแก้ไข >คลิ้กที่นี่เพื่อดูวิธีทำ<
สแกน / คลิกได้ที่ QR Code

ชุดพัฒนา (SDK) จากผู้ผลิต กลุ่มสินค้าเครื่องอ่านพาสปอร์ต

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK สำหรับเครื่องพาสปอร์ต ARH
สำหรับสินค้ารุ่น PFK8800L, PFK8800LS, PFK8800LR, PFK8800LRS

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK จากผู้ผลิต สำหรับเครื่องอ่านพาสปอร์ต Elyctis ID BOX One (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำหรับสินค้ารุ่น PFK3300, PFK3300R, PFK3302R2S

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ AR Osmond SDK (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำหรับสินค้ารุ่น PFK8900L, PFK8900LRS