ไดรเวอร์ Smart Card Reader

ไดรเวอร์เครื่องอ่านบัตรสมาร์ตคาร์ด

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

uTrust2700R, uTrust2700RB, TRK2700R, TRK2700RB, TFK2700R, TFK2700RB

SCR3310V2.0, SCR3310M2, SCR3310M2P, SCR3500A, SCR3500B, SCR3500C

SCR-N68, SCR-N78, SCR-N99, SCR-N99-M

bR301

C294 (SCR-N88-B)

iR301-U-8, iR301-U-8A, iR301-U-30

SCR333

ไดรเวอร์เครื่องอ่านบัตร/แท็กซ์ NFC - RFID

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

Dragon

uTrust3700F, uTrust4701FB, Cloud4710FB

DE-620

R502-CL, R502 Dual