สินค้าของเรา

HawkEye PassIDform

HawkEye PassIDform คือ โปรแกรมสำหรับช่วยกรอกข้อมูลจากบัตรประชาชนไทยและข้อมูลจากหนังสือเดินทางลงแบบฟอร์มให้อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มบน MS Word, MS Excel, Web Browser, โปรแกรมออกใบกำกับภาษี, โปรแกรมสมัครสมาชิก และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมเดิมหรือแบบฟอร์มเดิมที่กำลังใช้งานอยู่เลย (อ่านต่อ)

Easy Script

เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้การเขียนสคริปสำหรับกำหนดการกรอกข้อมูลจากบัตรประชาชนลงแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก

HawkEye ThaiID

เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยจัดเก็บข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนไทยและใบอนุญาตขับขี่ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ .CSV (ใช้โปรแกรม Excel ในการเปิด) อย่างเป็นระเบียบ พร้อมยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น พิมพ์รายงาน, พิมพ์สำเนาบัตร, บันทึกข้อมูลนอกเหนือจากหน้าบัตรได้ 10 บันทึก, ปุ่มเข้า-ออก เป็นต้น

HawkEye AThaiID (Part 1)

HawkEye AThaiID (Part 2)

เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยจัดเก็บข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนไทยให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ .CSV (ใช้โปรแกรม Excel ในการเปิด) อย่างเป็นระเบียบ พร้อมยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น กาารบันทึกข้อมูลนอกเหนือจากหน้าบัตรเพิ่มเติม 10 บันทึก, การแจ้งเตือนอายุไม่ถึง/เกินที่กำหนด, การแจ้งเตือนบัตรหมดอายุ เป็นต้น .