ข่าวด่วน !!! เรื่องการอ่านบัตรประชาชนรุ่นใหม่ JC3

You are currently viewing ข่าวด่วน !!! เรื่องการอ่านบัตรประชาชนรุ่นใหม่ JC3

จากการที่กรมการปกครองได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่ (รุ่น JC3) ซึ่งมีวิธีในการอ่านข้อมูลแตกต่างจากเดิม ทาง R&D ได้รับทราบข้อมูลและกำลังดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้สามารถรองรับบัตรประชาชนรุ่นใหม่นี้แล้ว โดยมีแผนทยอยเผยแพร่และแจกจ่ายซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ตามกำหนดการด้านล่างนี้

กำหนดการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชนที่รองรับกับบัตรประชาชนรุ่นใหม่ JC3

กลุ่มสินค้า กำหนดการพร้อมให้ดาวน์โหลด
ชุดพัฒนา TDA Series สำหรับ Andriod ตั้งแต่วันที่ 28 เม.. 2565
(แก้ไขแล้วเสร็จ 27 เม.ย. 2565)
>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<
>> คู่มือสำหรับแก้ไข <<
โปรแกรม ThaiID สำหรับสินค้ากลุ่ม TRK Series ตั้งแต่วันที่ 29 เม.. 2565
(แก้ไขแล้วเสร็จ 28 เม.ย. 2565)
>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<
>> คู่มือสำหรับแก้ไข โปรแกรม ThaiID <<
>> คู่มือสำหรับแก้ไข ชุดพัฒนา ThaiID <<
โปรแกรม PassIDform สำหรับสินค้ากลุ่ม TFK Series และ PFK Series ตั้งแต่วันที่ 29 เม.. 2565
(แก้ไขแล้วเสร็จ 28 เม.ย. 2565)
>> ดาวน์โหลดไฟล์ TFK Series <<
>> ดาวน์โหลดไฟล์ PFK33xx <<
>> ดาวน์โหลดไฟล์ PFK88xx <<
>> คู่มือสำหรับแก้ไข <<
ชุดพัฒนา TDK+ Series สำหรับ Windows ตั้งแต่วันที่ 29 เม.. 2565
(แก้ไขแล้วเสร็จ 28 เม.ย. 2565)
>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<
>> คู่มือสำหรับแก้ไข <<
ชุดพัฒนา สำหรับสินค้ากลุ่ม TDAi Series และ PDK Series ภายในสัปดาห์แรกของ พ.. 2565
(แก้ไขแล้วเสร็จ 03 พ.ค. 2565)
>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDK Series <<
>> คู่มือสำหรับแก้ไข PDK Series <<
(แก้ไขแล้วเสร็จ 03 พ.ค. 2565)
>> ดาวน์โหลดไฟล์ TDi SDK <<
>> คู่มือสำหรับแก้ไข TDi SDK <<
โปรแกรม/แอปพลิเคชัน PDC ReadID ระบบปฏิบัติการ Windows และ Android
(เฉพาะสินค้ารุ่น SCR3310M2P สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น)
แก้ไขแล้วเสร็จ 06 พ.ค. 2565
>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDC_ReadID_Win <<
แก้ไขแล้วเสร็จ 13 พ.ค. 2565
>> คลิกเพื่อติดตั้งผ่าน Play Store PDC_ReadID_Android <<สแกน QR-Code เพื่อติดตั้งผ่าน Play Store
แอปพลิเคชัน AThaiID V1.2.091A สำหรับสินค้าในกลุ่ม TRA Series

[คลิป] การติดตั้งแอปฯ AThaiID ด้วยไฟล์ APK

แก้ไขแล้วเสร็จ 11 พ.ค. 2565
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยไฟล์ AThaiID_1.2.091A.apk <<

>> (PDF) คู่มือการติดตั้งด้วยไฟล์ AThaiID_1.2.091A.apk <<

สแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยไฟล์ AThaiID_1.2.091A.apk

(PDF) สแกน QR-Code คู่มือการติดตั้งด้วยไฟล์ AThaiID_1.2.091A.apk

แอปพลิเคชัน TDAService 0.0.48CS
1. เป็น Library รุ่นเก่าสำหรับผู้ที่พัฒนาโดยใช้ TDA_SDK แล้วไม่สะดวกอัพเดทแอปฯให้เป็น NALib_SDK ได้
2. Library ชุดนี้จะไม่มีอัพเดทให้อีกต่อไปแล้ว เนื่องด้วยนโยบายที่เข้มงวดของ Google
*3. ผู้ใช้ใหม่แนะนำให้ใช้ NALib เท่านั้น

วิธีแก้ไขปัญหา

แก้ไขแล้วเสร็จ 30 มิ.ย. 2565
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยไฟล์ TDAService_0.0.48CS.apk <<

สแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยไฟล์ TDAService_0.0.48CS.apk

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-694-3133
อีเมล : salesrd2013@gmail.com