ไดรเวอร์ Finger Scan เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ไดรเวอร์ Finger Scan

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

ZK4500

HUPx, XU20SCI