คู่มือการใช้งานโปรแกรม HawkEye, HawkEye SDK,

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ตคาร์ด และเครื่องอ่านบัตร/แท็กซ์ NFC - RFID

คู่มือโปรแกรม HawkEye และ HawkEye SDK

รุ่น / โปรแกรม

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

โปรแกรม HawkEye ThaiID

สำหรับสินค้ารุ่น TRK Series, TFK Series และ TRAK2900R

 
โปรมแกรม HawkEye PassIDForm

สำหรับสินค้ารุ่น TFK Series และ PFK Series

แอปพลิเคชัน HawkEye AThaiID

สำหรับสินค้ารุ่น TRA Series และ TRAK2900R

 
คำสั่ง API ของชุด ThaiID/DLL SDK

สำหรับสินค้ารุ่น TDK2700RB+

 
คำสั่ง API ของชุด TDKW SDK

สำหรับสินค้ารุ่น TDKW2700RB+, TDKW2700R+, TDKW3310V2+

 
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye NALib SDK

สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA3310C2, TDA3310M2A, TDA3310C2A, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8A, TDAi301BT, TDA39VM, TDA39VC, TDA301VC, TDAi301VC, TDA301BL, TDA301BLM, TDA3901BE

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NiLib SDK สำหรับเครื่องอ่าน Bluetooth 3, USB Type-C และ Lightning (iOS, iPadOS)

สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT, TDAi301VC

 
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NiBLE Lib SDK สำหรับเครื่องอ่าน Bluetooth แบบ BLE (iOS, iPadOS)

สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301BL, TDAi301BLM

 
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAService SDK

สำหรับสินค้ารุ่น TDA Series และ TDAi Series

 

คู่มือเครื่องอ่านบัตรสมาร์ตคาร์ด

รุ่น / โปรแกรม

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

uTrust2700R & uTrust2700RB

SCR3500A

SCR3310V2.0

 
SCR-N68, SCR-N78, SCR-N99, SCR-N99-M

 
R311-C11

 
bR301
 

SCR3310M2

 
SCR3500B

SCR3500C

C294 (SCR-N88-B)

 
iR301-U-8, iR301-U-8A, iR301-U-30

 
SCR333

 

เครื่องอ่านบัตร/แท็กซ์ NFC - RFID

รุ่น / โปรแกรม

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

R10DP, R70DP, R20CP, R80CP

Dragon-HID

Dragon

uTrust3700F, uTrust4701FB, Cloud4710FB

DE-620

R502CL

R502-Dual