ไดรเวอร์ Passport Reader เครื่องอ่านพาสปอร์ต

ไดรเวอร์ Passport Reader

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

PFK8800, PFK8800L, PFK8800LS, PFK8800LR, PFK8800LS
ComboSmart, ComboSmart-R, ComboSmart-L, ComboSmart-LS, ComboSmart-LR, ComboSmart-LRS

PFK3300, PFK3300R