นโยบายการรับประกันสินค้า

หลังจากที่ท่านสั่งซื้อและได้รับสินค้าแล้ว โปรดดูแลรักษาสภาพสินค้านั้น ๆ ให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด โดยที่สินค้าจะต้องไม่สึกหรอ, ไม่แตกหัก, ไม่ฉีกขาด, ไม่ใช้งานผิดวิธี, และไม่ดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า 

  1. กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า สามารถส่งหรือนำมาเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่รุ่นเดิมได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม (หากส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่ง ท่านต้องออกค่าจัดส่งกลับมาให้บริษัทฯ เอง ส่วนค่าจัดส่งกลับไปให้ท่านทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดการให้) 
  2. กรณีสินค้ามีปัญหาหลังได้รับสินค้าเกิน 7 วันขึ้นไป แต่ยังอยู่ในระยะประกัน สามารถส่งหรือนำมาซ่อม/เคลมได้ที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุในใบกำกับภาษี โดยที่ทางฝ่ายบริการจะพิจารณาตามอาการเสียที่แจ้ง และจะติดต่อกลับไปแจ้งให้ทราบทันทีที่ซ่อม/เคลมเสร็จแล้ว และหากกรณีที่มีค่าใช้จ่าย ทางฝ่ายบริการจะติดต่อกลับไปแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการซ่อม เพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจ 
  3. กรณีสินค้ามีปัญหาหลังหมดระยะประกัน สามารถส่งหรือนำมาซ่อมได้ที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุในใบกำกับภาษี โดยทางฝ่ายบริการจะติดต่อกลับไปแจ้งราคาให้ทราบก่อนจะดำเนินการซ่อม แต่หากพิจารณาแล้วซ่อมไม่ได้ก็จะติดต่อกลับไปแจ้งให้ทราบและส่งกลับคืนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ