นโยบายการคืนเงิน

ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาตามจำนวนค่าสินค้าที่สั่งซื้อ หากท่านสั่งซื้อสินค้าและได้ชำระค่าสินค้าตามจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ แต่ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้เป็นรุ่นอื่นให้แทนหากท่านประสงค์จะเปลี่ยน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในวงเงินตามจำนวนที่ท่านได้ชำระเข้ามาเท่านั้น และสินค้าที่ถูกส่งไปจะต้องส่งคืนในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

ฉะนั้นโปรดตรวจสอบรุ่นสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ หรือหากไม่มั่นใจ สามารถติดต่อสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยัน-แนะนำรุ่นที่เหมาะสมให้ได้ที่เบอร์ 02-694-3133

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้ากรณีซื้อผิดรุ่น

กรณีที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของบริษัทฯ เมื่อสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว มาทราบภายหลังว่าซื้อผิดรุ่น (หลังได้รับสินค้าไม่เกิน 7 วัน) จะมีค่าเปลี่ยนสินค้าอยู่ที่ 350 บาท/เครื่อง แต่จะไม่เกิน 1,000 บาท / 1 ใบกำกับภาษี และค่าจัดส่งอีก 80 บาท โดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีย่อยคือ

  1. สินค้าที่สั่งซื้อไปผิดรุ่นมีราคาต่ำกว่าสินค้าที่ต้องการใช้งานจริง ท่านจะต้องชำระค่าส่วนต่างของราคาสินค้า พร้อมทั้งยังต้องชำระค่าเปลี่ยนสินค้าอีก 350 บาท/เครื่อง และค่าจัดส่ง 80 บาท
    เช่น สินค้าที่ซื้อไปผิดเป็นรุ่น uTrust2700RB ซึ่งราคา 1,195 บาท แต่แท้จริงแล้วท่านต้องการซื้อรุ่น TFK2700RB ซึ่งราคา 2,095 บาท เท่ากับว่าท่านต้องจ่ายค่าส่วนต่าง 900 บาท + ค่าเปลี่ยนสินค้า 350 บาท + ค่าจัดส่ง 80 บาท รวมที่ต้องชำระเพิ่มคือ 1,330 บาท
  2. สินค้าที่สั่งซื้อไปผิดรุ่นมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ต้องการใช้งานจริง ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนค่าส่วนต่าง และท่านจะต้องชำระค่าจัดส่ง 80 บาท
    เช่น สินค้าที่ซื้อไปผิดรุ่นคือ R20CP ซึ่งราคา 1,160 บาท แต่แท้จริงแล้วท่านต้องการซื้อรุ่น R70DP ซึ่งราคา 880 บาท ส่วนต่างคือ 280 บาท ตรงนี้จะไม่มีการคืนเงิน แต่จะเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นที่ท่านต้องการใช สรุปแล้วกรณีนี้ท่านต้องชำระเพิ่ม 80 บาท เป็นค่าจัดส่ง