พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้า ประจำปี 2564

You are currently viewing พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้า ประจำปี 2564

นายพฤฒิ เมาลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ได้เข้ารับรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 “Together is Power 2021 : CONNECT THE DOTS” ในฐานะกรรมการศักยภาพดีเด่น สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย เมื่อวันที่ 8 กันยาน 2564 ที่กระทรวงพานิชย์ โดยประธานในพิธีคือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์