โซลูชันอ่านบัตรประชาชนแบบ Bluetooth ใช้ตรวจนักท่องเที่ยวก่อนเข้าผับด้วยมือถือและแท็บเล็ตได้ รุ่น TRA301BT

3,905 ฿

ใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตอ่านบัตรประชาชนแบบไร้สายด้วยเครื่องอ่านแบบบลูทูธ สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์และแชร์ส่งต่อภาพบัตร, เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ ที่อยู่ และรูปถ่ายของเจ้าของบัตรไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

มีสินค้า

คำอธิบาย

ใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตอ่านบัตรประชาชนแบบไร้สายด้วยเครื่องอ่านแบบบลูทูธ สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์และแชร์ส่งต่อภาพบัตร, เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ ที่อยู่ และรูปถ่ายของเจ้าของบัตรไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้


ประโยชน์ในการใช้งาน

 • ใช้คัดกรองอายุนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสถานบันเทิง-ผับ (Pub)
 • ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลของบัตรประชาชนแบบเคลื่อนที่ ใช้งานสะดวก ไม่ต้องจดด้วยมือ
 • ใช้ตรวจสอบบัตร และผู้ถือบัตร เช่นตรวจสอบอายุ ตรวจสอบบัตรปลอม

 

คุณสมบัติ

 • อยู่ที่ไหนก็อ่านบัตรประชาชนได้ ขอมีเพียงโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตระบบแอนดรอยด์พร้อมกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด
 • ในชุดสินค้าจะมีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดแบบไร้สาย TRA301BT ทำงานด้วยสัญญาณบลูทูธ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานกับแอปพลิเคชันได้ทันที
 • สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้โดยตรงจาก Google Play Store
 • ทำงานแบบ Offline ไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ต้องใช้ Wi-Fi
 • สามารถแสดงอายุของเจ้าของบัตร เป็น ปี เดือน วัน ตรงตามมาตรฐานการนับอายุของทางราชการ
 • อ่านบัตรประชาชนรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 23 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 24 รายการ
 • รูปภาพที่อ่านได้มีขนาด 297×355 จุด หรือ 148×178 จุด (แล้วแต่รุ่นของบัตร) บันทึกเป็นไฟล์ภาพอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต
 • สามารถใช้ดูข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายบนจอภาพ ย่อขยายได้ แชร์ได้
 • สามารถพิมพ์ภาพบัตรลงเครื่องพิมพ์ได้ (ใช้แทนการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน) ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์ผ่าน Wi-Fi
 • มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในเครื่อง สามารถดูข้อมูลบัตรย้อนหลังได้
 • บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์อัตโนมัติ 5 รูปแบบ เก็บไว้ในเครื่อง ได้แก่
  – แฟ้มภาพบัตร (_Card.JPG)
  – แฟ้มภาพถ่ายเจ้าของบัตร (JPG)
  – แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตร (TXT)
  – แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตรแบบมี # คั่น (_Data.TXT) (เป็นฟอร์แมตพิเศษสำหรับโปรแกรมเมอร์นำไปใช้งานต่อ)
  – แฟ้มฐานข้อมูลตัวอักษร (CSV) สำหรับนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Excel
 • สามารถแบ่งปัน (Share) และส่งต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ เช่น Line, Facebookและ Email เป็นต้น
 • สามารถเก็บข้อมูลบัตรทุกครั้งที่มีการอ่านเป็นฐานข้อมูล CSV เรียงตามเวลา ดูได้ด้วย Excel บนโทรศัพท์มือถือ และสามารถส่งออกข้อมูล CSV เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรม Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • มีการป้องกันแฟ้ม CSV ไม่ให้เสียหายโดยง่าย และสามารถกู้คืนแฟ้ม CSV ได้หากมีความเสียหายเกิดขึ้น
 • สามารถตรวจหาและแจ้งเตือนเมื่อพบบัตรประชาชนตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ เช่น
  – อายุ (ไม่ถึง, ไม่เกิน, เท่ากับ, ตั้งแต่ และเกินกว่า)
  – วันเกิด (ก่อนวันที่, ไม่เกินวันที่, เกิดวันที่, เกิดตั้งแต่วันที่ และเกิดหลังวันที่)
  – บัตรหมดอายุ หรือเหลืออายุบัตรน้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนด (เช่นเหลือน้อยกว่า 30 วัน)
  – เป็นบัตรตลอดชีพ
  – ข้อมูลในบัตรผิดปกติ (เช่นบัตรปลอม)
  – ภูมิลำเนาอยู่ในหรือนอกจังหวัดที่กำหนด
  – เป็นเพศที่กำหนด
 • ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลได้ 5 แบบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ได้แก่ตั้งชื่อแฟ้มเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาอังกฤษแบบชื่อขึ้นก่อน และแบบนามสกุลขึ้นก่อน, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาไทย และตั้งชื่อแฟ้มเป็นชื่อคงที่
 • มีการบันทึกเวลาและวันที่ที่อ่านบัตรไว้ด้วยทุกรายการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
 • สามารถบันทึกชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัทที่เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมนี้หรือชื่อเครื่องโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้ ใช้สำหรับระบุหมายเหตุต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, ชื่อโครงการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นต้น
 • สามารถบันทึกข้อมูลประจำบัตรเพิ่มเติมหลังจากที่ได้อ่านบัตรประชาชนไปแล้วได้ สูงสุดถึง 10 ข้อมูล เช่น ข้อมูลลักษณะท่าทางของผู้ถือบัตร เช่น แต่งชุดนักเรียน ป้อนวัตถุประสงค์ของการมา เช่น พนักงานของบริษัท ก. มาพบคุณสมชาย หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของบัตร
 • สามารถตรวจสอบและรับรู้บัตรประชาชนแบบตลอดชีพได้
 • สามารถตรวจสอบบัตรที่ไม่มีข้อมูลวันที่เกิด หรือเดือนเกิดได้ และจะแก้ไขวันเกิดให้อัตโนมัติตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง
 • มีตัวเลขนับจำนวนครั้งในการอ่านบัตรบนหน้าจอ และสามารถรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่จาก 0 ได้
 • สามารถตั้งชื่อเครื่องอ่านบลูทูธได้ ในกรณีมีครื่องอ่านหลายเครื่อง

 

คุณสมบัติของเครื่องอ่านสมาร์ทคาร์ด TRA301BT

 • ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ Android ผ่านสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ทำงานแบบไร้สาย ใช้งานสะดวก
 • สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทคาร์ด และเขียนข้อมูลลงในบัตรสมาร์ทคาร์ด ตามมาตรฐาน ISO 7816
 • มีพอร์ต Micro USB สำหรับชาร์จ และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้
 • มีแบตเตอรี่ในตัว อ่านบัตรประชาชนได้ประมาณ 1300 บัตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

 

เหมาะสำหรับ

 • หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ,โรงพยาบาล และอื่น ๆ ที่มีการให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก
 • หน่วยงานเอกชนที่มีการตรวจสอบบัตรประชาชนก่อนการให้บริการต่าง ๆ เช่นสถานบันเทิง, งานกลางแจ้ง, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจขายตรง, ใช้ลงทะเบียนเข้างาน, รับสมัครพนักงาน, ออกงานอีเวนต์, จองซื้อสินค้า-บ้าน-อาคารชุด
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของลานจอดรถ, อาคาร และหมู่บ้าน

 

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

 • ตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชน TRA301BT ที่ลงทะเบียนกับแฟ้มใบอนุญาต DLA แล้ว
 • สาย USB
 • แบตเตอรี

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

 

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ใช้ได้กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ 6.0 ขึ้นไป และมี Bluetooth 3.0 ขึ้นไปเท่านั้น
 • แอปพลิเคชันนี้อาจต้องมีการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกที่มีการติดตั้ง หรือมีการเปลี่ยนเครื่องอ่านที่ใช้งาน

 

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 1 ปี แบตเตอรีรับประกัน 6 เดือน ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับแอปพลิเคชัน AThaiID

บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเเท็ม จำกัด คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง อย่างสูงสุด ทางบริษัทจึงได้จัดเตรียมคำประกาศนี้ เพื่อแจ้งและอธิบายถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว สำหรับแอปพลิเคชัน AThaiID ของบริษัทดังนี้ [อ่านต่อ…]

 

*** ข้อความ เนื้อหา และรูปภาพทั้งหมดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ เลียนแบบ หรือดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ***

 

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet)

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน AThaiID

การเลือกซื้อสินค้า TRA และ TRAK

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม AThaiID สำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลด

ติดตั้งแอปพลิเคชัน AThaiID V2 จาก Google Play Store ผ่าน Link

ติดตั้งแอปพลิเคชัน AThaiID V2 จาก Google Play Store ผ่าน QR-Code
สำหรับลูกค้าที่เคยใช้ AThaiID V1 ที่เป็นรุ่นเก่ามาก่อน หากต้องการเปลี่ยนมาใช้ AThaiID V2 และประสงค์จะโอนย้ายข้อมูลเดิมมาด้วย ให้ดูวิธีการย้ายข้อมูลที่นี่