เครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับ iOS ใช้พอร์ต USB Type-C รุ่น TDi301UCS

5,990 ฿

พัฒนาแอปอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนบนระบบ iOS เสียบเครื่องอ่านได้โดยตรงกับพอร์ต USB Type-C ของ iPad ที่เป็นพอร์ตแบบ USB Type-C ตัวเครื่องอ่านมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่าย

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

พัฒนาแอปอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนบนระบบ iOS เสียบเครื่องอ่านได้โดยตรงกับพอร์ต USB Type-C ของ iPad ที่เป็นพอร์ตแบบ USB Type-C ตัวเครื่องอ่านมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่าย


การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกันคุณภาพตลอดอายุการรับประกัน ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

ข้อกำหนดการใช้งาน

  • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
  • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
  • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
  • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
  • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi ภาษาไทย (สำหรับ iOS และ iPadOS)

ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDi SDK (สำหรับ iOS และ iPadOS)