ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK3300

19,895 ฿

ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติ ใช้เครื่องอ่านขนาดเล็กของ Elyctis ไม่ต้องใช้ AC/DC Adapter ภายนอก พร้อมโปรแกรมกรอกข้อมูลของลงแบบฟอร์ม, โปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (PassIDform)

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
รหัสสินค้า: PFK3300 หมวดหมู่:

มีสินค้า

คำอธิบาย

[✔] ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้จากข้อมูล MRZ
[✔] ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาประหยัด
[✔] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เมื่อซื้อ TFK2700RB มาติดตั้งเพิ่มเติม โดยการต่อตรงเข้ากับเครื่อง PC
[✘] ถ่ายภาพหน้าหนังสือเดินทางไม่ได้

ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติ ใช้เครื่องอ่านขนาดเล็กของ Elyctis ไม่ต้องใช้ AC/DC Adapter ภายนอก พร้อมโปรแกรมกรอกข้อมูลของลงแบบฟอร์ม, โปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (PassIDform)

คุณสมบัติรวม

 • เป็นชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทาง ประกอบด้วยตัวเครื่องอ่านหนังสือเดินทางของ Elyctis และ โปรแกรมสำหรับการกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางลงแบบฟอร์มหรือโปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (PassIDform)
 • ใช้ได้กับ Windows 8 จนถึง Windows 11 ทั้ง 32 และ 64 บิต
 • รับประกัน 1 ปีเต็มตามเงือนไขที่กำหนด

คุณสมบัติของ โปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform)

 • รองรับการอ่านทั้งหนังสือเดินทางจาก MRZ
 • รองรับการอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น (ซื้อเครื่องอ่านบัตรประชนชน TFK2700RB เพิ่ม)
 • สามารถค้นหารหัสไปรษณีย์จากข้อมูลที่อยู่เมื่ออ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้
 • ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นข้อมูลจากบัตรประชาชนรวม 24 รายการ และจากหนังสือเดินทางได้ 17 รายการ และข้อมูลเพิ่มเติมที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ใหม่อีก 3 รายการ คือวันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ
 • ทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto Fill Form)
 • อ่านข้อมูลอัตโนมัติเมื่อวางเล่มหนังสือเดินทางไว้ในเครื่องอ่าน โดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ
 • ผู้ใช้สามารถเลือกและเปลี่ยนสคริปต์ในการกรอกข้อมูลได้ง่าย ทำให้สามารถใช้งานกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด
 • เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถแก้ไขสคริปต์ได้จากในโปรแกรม ผ่านโปรแกรม Notepad
 • สามารถทดสอบสคริปต์ต่าง ๆ ได้ง่ายภายในโปรแกรม
 • สามารถตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น
  • ตั้งเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอราบิก
  • วันที่รองรับทั้งปี พ.ศ. และ ค.ศ. ชื่อเดือนทั้งเต็ม และย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข เช่น ย่อแบบนี้ 05/11/1977 หรือเต็มแบบนี้ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
  • ระบุเพศได้หลายแบบ เช่น ช, ช., ชาย, M, Male หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้เช่น 1 สำหรับเพศชาย 2 สำหรับเพศหญิง
 • สามารถปรับความเร็วในการกรอกข้อมูลได้ เพื่อรองรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจทำงานช้าเร็วแตกต่างกันได้
 • สามารถสร้างสคริปต์อย่างง่ายได้ด้วยโหมด Easy Script
 • มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

 

คุณสมบัติของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง PFK3300

 • สามารถอ่านข้อมูล MRZ จากหนังสือเดินทางและ Visa ได้โดยการใช้เทคโนโลยีแบบ OCR
 • มีแท่นเสียบเป็นร่องขนาดพอดีกับหนังสือเดินทาง จับเสียบได้ทันที ง่ายและรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องการวางเอียง
 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • การเชื่อมต่อใช้สาย USB เพียงเส้นเดียว ไม่ต้องใช้ AC/DC Adapter
 • หากต้องการพัฒนาโปรแกรมเองก็สามารถทำได้ เพราะมีซอฟต์แวร์ชุดพัฒนา (SDK) และตัวอย่างโปรแกรมให้ใช้

 

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

ตัวเครื่องอ่าน PFK3300

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง
 • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้
 • ควรมีการทำความสะอาดช่องแสง และระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยบนผิวกระจก

 

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกันตัวเครื่อง (Hardware) 1 ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

 

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform – English

การเลือกซื้อชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง (ตารางเปรียบเทียบ)

ถามตอบชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

ถามตอบปัญหาการใช้งานโปรแกรม PassIDform

ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ PFK รุ่นล่าสุด พร้อมโปรแกรมและไลเซนส์ในการใช้งาน

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ Elyctis ID BOX One SDK (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)

ทดสอบ Auto Fill Form

คัดลอก Script ข้างล่างนี้ลง Notepad หรือดาวน์โหลด (คลิกที่นี่) จากนั้นบันทึกไปไว้ที่ไดรฟ์ C → PassIDform → Scripts

[P_TitleTRFID]{Tab}[P_FirstNameTRFID]{Tab 2}[P_SurnameTRFID]{Tab}
[P_TitleRFID]{Tab}[P_FirstName]{Tab 2}[P_Surname]{Tab}
[P_IDNumber]{Tab}[P_PassportNumber]{Tab}[P_Nationality]{Tab}[P_BirthDate; DD MMMM YYYY]{Tab}[Age; Y" Year " M" Month"]{Tab}
{Down P_Sex.Num +2}{Tab 3}
[P_BirthPlaceRFID]{Tab 2}
[P_Nationality; full]{Tab}
[P_IssueDateRFID; DD/MM/YYYY]{Tab}[P_ExpiryDate; DD/MM/YYYY]