ชุดพัฒนาอ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไทยสำหรับ Android มี MRZ Scanner และ RFID Reader ในตัว อ่านหนังสือเดินทางได้ในขั้นตอนเดียว รุ่น PDA3500RS

39,615 ฿

PDA3500RS (Passport and Thai ID Card Development Kit for Android) เป็นชุด SDK สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับการอ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทาง (ePassport) และบัตรประชาชนไทย ในชุด SDK จะมี Source Codeตัวอย่างแอปพลิเคชัน คู่มือการพัฒนา จัดเป็นชุดพร้อมเครื่องอ่านและไลเซนส์สำหรับการใช้งาน

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

PDA3500RS (Passport and Thai ID Card Development Kit for Android) เป็นชุด SDK สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับการอ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทาง (ePassport) และบัตรประชาชนไทย ในชุด SDK จะมี Source Codeตัวอย่างแอปพลิเคชัน คู่มือการพัฒนา จัดเป็นชุดพร้อมเครื่องอ่านและไลเซนส์สำหรับการใช้งาน

ประโยชน์ในการใช้งาน

 • เพิ่มความสามารถให้กับแอปพลิเคชันของ Android ให้อ่านข้อมูลข้อมูลจากชิปของ ePassport และบัตรประชาชนไทยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
 • ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้มาก

 

คุณสมบัติของ SDK

 • มีชุดซอฟต์แวร์ SDK ให้ 2 ชุด คือชุดพัฒนาสำหรับการอ่านหนังสือเดินทาง (PALib SDK) และชุดพัฒนาอ่านบัตรประชาชนไทย (NALib SDK)
 • มี Source Codeตัวอย่าง, ไฟล์ APK สำหรับการทดสอบ และคู่มือการพัฒนาเป็นภาษาไทย พัฒนาโปรแกรมได้ง่าย

 

คุณสมบัติของชุดพัฒนาสำหรับการอ่านหนังสือเดินทาง (PALib SDK)

 • รองรับการอ่าน MRZ โดยการใช้เครื่องสแกน (MRZ Scanner) ที่เป็นฮาร์ดแวร์ในตัวเครื่อง
 • รองรับการอ่านชิปหนังสือเดินทาง ePassport (อ่านจากชิป RFID)
 • การอ่านหนังสือเดินทางทำได้ในขั้นตอนเดียว เพียงเสียบเล่มเข้ากับเครื่องอ่าน แอปจะอ่านทั้ง MRZ และชิป RFID เอง ทำให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถอ่านข้อมูลจาก DG1 ถึง DG16 ได้
 • รองรับการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) ทั้งแบบ Plain, BAC และ PACE
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางได้ด้วยวิธีการ PA (Passive Authentication)
 • มีฟังก์ชันถอดรหัสข้อมูล MRZ ให้ใช้งาน เพื่ออ่านหมายเลขหนังสือเดินทาง, เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อประเทศ, สัญชาติ, เพศ, วันเกิด, วันหมดอายุ และอื่น ๆ
 • สามารถอ่านและบันทึกภาพใบหน้าความละเอียดสูงจากชิป RFID ได้

 

คุณสมบัติของชุดพัฒนาสำหรับการอ่านบัตรประชาชนไทย (NALib SDK)

 • พัฒนาง่าย มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนา และตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง พร้อมคู่มืออย่างละเอียด
 • สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 28 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 29 รายการ
 • รูปถ่ายที่อ่านได้ สามารถบันทึกเป็นไฟล์ภาพแบบ jpgได้

 

คุณสมบัติของตัวเครื่องอ่าน

 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูง จาก Elyctis
 • อ่านหนังสือเดินทาง และ บัตรประชาชนไทยได้ในเครื่องเดียวกัน
 • มีตัวสแกน MRZ แบบฮาร์ดแวร์ สำหรับการอ่าน MRZ จากหนังสือเดินทางด้วยเทคโนโลยีแบบ OCR
 • มีระบบการอ่านแบบ RFID สำหรับ ePassport ได้ข้อมูลทั้งตัวอักษรและภาพถ่ายใบหน้าความละเอียดสูงของผู้ถือหนังสือเดินทาง
 • มีร่องสำหรับสอดเล่มหนังสือเดินทางได้พอดี ง่ายและรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องการวางเอียง
 • เชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB-C เสียบกับโทรศัพท์มือถือได้ทันที
 • ใช้ไฟฟ้าจากพอร์ต USB-C ไม่ต้องต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก
 • ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต Android ที่มีช่องเสียบแบบ USB Type-C
 • ใช้งานกับโทรศัพท์และแท็บเล็ตทั่วไปที่ไม่มี NFC ได้

 

เหมาะสำหรับ

 • พัฒนาแอปลิเคชันบน Android สำหรับใช้ยืนยันตัวตน (KYC) ด้วยการเสียบบัตรประชาชน (Dip Chip) และอ่านชิปของ ePassport ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ,โรงพยาบาล และหน่วยงานเอกชนที่มีการตรวจสอบหรือดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางมาใช้งาน
 • พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานกับชาวต่างชาติ เช่นร้านค้าปลอดภาษี, ด่านตรวจคนเข้าเมือง, จุดแลกเงิน, แรงงานต่างด้าว, โรงพยาบาล, โรงแรม, ร้านเช่ารถ, สนามบิน

 

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

ตัวเครื่องอ่าน PDA3500RS

 

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับวัสดุโลหะหรือแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพราะอาจรบกวนการทำงานของ RFID (ห้ามวางบนโต๊ะเหล็ก)
 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง
 • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้
 • ควรมีการทำความสะอาดช่องแสง และระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยบนผิวกระจก
 • หากไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบเครื่องอ่านค้างไว้กับโทรศัพท์

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย
 • ใช้เพื่อการทำงาน,ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ หรือข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

 

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกันตัวเครื่อง (Hardware) 1 ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

 

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน – English

ข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน (ตารางเปรียบเทียบ)

ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ PDA (PALib SDK และ NALib SDK) รุ่นล่าสุด สำหรับ Android