ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) สำหรับการสแกนลายนิ้วมือและอ่านบัตรประจำตัวประชาชน รุ่น FDK20SCI+

4,970 ฿

HawkEye FDK20SCI+ (Fingerprint and Thai ID Card Development Kit for Windows) เป็นชุด SDK สำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีการใช้งานจัดเก็บลายนิ้วมือร่วมกับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ใน SDK จะมี Source Codeตัวอย่างโปรแกรมภาษา C# จัดเป็นชุดพร้อมเครื่องอ่านและไลเซนส์สำหรับการใช้งาน

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

มีสินค้า

คำอธิบาย

HawkEye FDK20SCI+ (Fingerprint and Thai ID Card Development Kit for Windows) เป็นชุด SDK สำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีการใช้งานจัดเก็บลายนิ้วมือร่วมกับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ใน SDK จะมี Source Code ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C# จัดเป็นชุดพร้อมเครื่องอ่านและไลเซนส์สำหรับการใช้งาน

 

ประโยชน์ในการใช้งาน

 • เพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมประยุกต์ในการจัดเก็บ ค้นหา และเปรียบเทียบลายนิ้วมือ และอ่านข้อมูลหน้าบัตรประชาชนไทยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
 • ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้มาก

 

คุณสมบัติของ SDK

 • มีชุดซอฟต์แวร์ให้ 3 ชุด คือชุดพัฒนาจัดการลายนิ้วมือ (FDx SDK Pro for Windows) ชุดพัฒนาอ่านบัตรประชาชนไทย (R&D NID Card DLL Plus SDK) และชุดตัวอย่างโปรแกรม FingerTID Demo ที่ผนวกการใช้งาน SDK ทั้ง 2 ตัวไว้ในโปรแกรมเดียวกัน
 • ชุดพัฒนาการจัดการลายนิ้วมือ (FDx SDK Pro for Windows) ภายในมีคู่มือ API และตัวอย่างโปรแกรมในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีตัวอย่างโปรแกรมภาษา C#, C++ และ VB.Net เพื่อใช้เรียนรู้การส่งคำสั่งต่าง ๆ ของ FDx SDK
 • ชุดพัฒนาอ่านบัตรประชาชนไทย (R&D NID Card DLL Plus SDK) ภายในมีคู่มือ API และตัวอย่างโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน มีตัวอย่างโปรแกรมภาษา C#, VB 6.0 และ VB.Net เพื่อใช้เรียนรู้การส่งคำสั่งต่าง ๆ ของ R&D NID Card DLL Plus
 • ชุดตัวอย่างโปรแกรม FingerTID Demo มี Source Code เป็นภาษา C# และโปรแกรมที่แปลแล้ว สามารถทดลองใช้งานได้ทันที ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป ทั้ง 32 และ 64 บิต

 

คุณสมบัติของตัวอย่างโปรแกรม FingerTID Demo

 • รองรับการลงทะเบียนลายนิ้วมือและข้อมูลส่วนบุคคล
  • ลงทะเบียนจัดเก็บลายนิ้วมือ
  • อ่านบัตรประชาชน เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลมาจัดเก็บ
  • ผูกข้อมูลลายนิ้วมือกับข้อมูลจากบัตรประชาชน และบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูล SQLite
 • รองรับการค้นหาข้อมูลจากการแสดงตน
  • แสดงตนโดยการสแกนลายนิ้วมือ
  • เปรียบเทียบลายนิ้วมือที่แสดงตนกับลายนิ้วมือในฐานข้อมูล
  • แสดงตนโดยการเสียบบัตรประชาชน
  • เปรียบเทียบเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงตนกับเลขประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูล
  • ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคคลมาแสดงบนหน้าจอโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน

 

คุณสมบัติของเครื่องอ่าน

 • เป็นเครื่องอ่านแบบ 2-in-1 คือมีโมดูลสแกนลายนิ้วมือ และโมดูลอ่านบัตรประชาชนในเครื่องเดียวกัน มีช่องเสียบบัตรประชาชนแบบแนวตั้ง ใช้งานง่ายและสะดวก
 • ส่วนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใช้เซนเซอร์แบบ Optical มีความละเอียด 500 จุดต่อนิ้ว ขนาด 300×400 จุด ช่องวางนิ้วมีขนาดใหญ่ วางนิ้วได้ 360 องศา
 • ส่วนของเครื่องอ่านบัตรประชาชน เป็นเครื่องอ่านความเร็วสูง ทำงานกับบัตรประชาชนไทยด้วยความเร็ว 4.8 MHz รองรับการอ่านบัตรประชาชนไทยทุกรุ่น
 • การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB
 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก SecuGen ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รับประกัน 1 ปีเต็ม

 

เหมาะสำหรับ

 • พัฒนาโปรแกรมบริหารโรงรับจำนำ
 • พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ลายนิ้วมือในการแสดงตน เช่นระบบงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, การแสดงตนในการรับสวัสดิการต่าง ๆ และการลงเวลาทำงาน
 • ใช้งานในหน่วยงานราชการทีมีการจัดเก็บลายนิ้วมือ เช่นการจัดเก็บลายนิ้วมือผู้ถูกคุมประพฤติ, ผู้ต้องขัง, ผู้สมัครเข้ารับราชการ, ใช้ในราชการตำรวจ

 

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

ตัวเครื่องอ่าน FDK20SCI+

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้เพื่อการทำงาน,ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือเจ้าของลายนิ้วมือเท่านั้น
 • ในการสแกนลายนิ้วมือ หรืออ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลายนิ้วมือและผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 • ห้ามนำข้อมูลลายนิ้วมือ, ภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลายนิ้วมือและผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ หรือข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

 

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง
 • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้
 • ให้ทำความสะอาดช่องแสงตัวเซนเซอร์เป็นระยะ และควรระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยบนผิวกระจก
 • สินค้านี้เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้เองเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

 

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 1 ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

 

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สแกนลายนิ้วมือและอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ภาษาไทย

ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน FDK SDK