32 ปี อาร์แอนด์ดี มอบความรู้สู่น้องๆ

You are currently viewing 32 ปี อาร์แอนด์ดี มอบความรู้สู่น้องๆ

กิจกรรมฉลองครบรอบการก่อตั้งของ บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ 32 แล้ว นับตั้งแต่วันก่อตั้งวันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 โดยวิศวกรชาวไทยที่มีปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานเทคโนโลยีเพื่อคนไทย ผลงานทุกชิ้นจึงได้รับการคิดค้นและคัดสรรด้วยความเอาใจใส่ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของสินค้าที่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

วันนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยในปีนี้กิจกรรมที่เราตั้งใจทำก็คือร่วมบริจาคและมอบความรู้สู่เยาวชนตัวน้อยๆ ในชื่อโครงการว่า

32 ปี อาร์แอนด์ดี มอบความรู้สู่น้องๆ

ซึ่งความรู้ในครั้งนี้เป็นความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ มีด้วยกัน 3 ฐานคือ

  1. จรวดทยานฟ้า : เป็นการทดลองเพื่อให้เข้าใจถึงพลังของ ลม น้ำ รวมถึงองศาการยิงที่จะมีผลต่อระยะการพุ่ง
  2. รถยนต์ไฟฟ้ามาหานะเธอ : เป็นการทดลองเพื่อให้เข้าใจถึงการกำเนิดกระแสไฟฟ้า และที่มาของกระแสไฟฟ้าว่าได้มาจากไหนบ้าง
  3. เคมีมหาสนุก : เป็นการทดลองเพื่อให้รู้ว่าในผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยว ก็สามารถให้กำหนดกระแสไฟฟ้าได้