หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
 
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลบัตรประชาชนอัตโนมัติ HawkEye ThaiID รุ่น TFK2700RB สำหรับมืออาชีพ

 
ราคา 2,095.00 บาท/เครื่อง
 

รหัสสินค้า : TFK2700RB
Volume :
 
 
 
 
 
Description

ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับมืออาชีพ ใช้งานครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งการอ่านบัตร (Thai 

ID Card Reader) การกรอกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Auto Form Filler) การบันทึกแฟ้มข้อมูลจากบัตร

ประชาชน (View & Saveที่ติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที และอ่านบัตรประชาชนได้ทุกรุ่น)                       

และการนำไปพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม (SDK) พร้อมเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดความเร็วสูง 


ประโยชน์ในการใช้งาน

 • ใช้อ่านบัตรประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูลงแบบฟอร์มของโปรแกรม และ หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ (Thai ID Card Automatic Form Filler)

 • ใช้อ่านบัตรประจำตัวประชาชนและนำมาแสดงบนจอภาพเพื่อตรวจสอบ

 • ใช้แทนการถ่ายเอกสาร โดยการพิมพ์รูปภาพบัตรผ่านเครื่องพิมพ์

 • ใช้ตรวจสอบบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรจริง ไม่ใช่บัตรที่ปลอมแปลงมา

 • ใช้ตรวจสอบว่าบุคคลที่ถือบัตร กับบุคคลในบัตรประชาชนเป็นคนคนเดียวกัน

 • ใช้เสริมในระบบ Visitor, การแลกบัตรเข้าอาคาร และใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในการผ่านประตู

 • ใช้เสริมกับระบบอาคารจอดรถ เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่

 • ใช้บันทึกผู้เข้าใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

 • ใช้บันทึกผู้ขอรหัส Wi-Fi เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ฯ สำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร และจุดบริการทุกแห่ง

 • ใช้ในการลงทะเบียนในงานต่าง ๆ เช่นการสัมมนา, การอบรม, นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า

 • ใช้ในการแลกของรางวัล, ชิงโชค

 • ใช้ในการซื้อขายและการจองซื้อสินค้า

 • ใช้ในการแสดงตนเพื่อเข้าใช้บริการต่าง ๆ

 • ใช้ในการดึงรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เพื่อนำไปใช้งานต่อ เช่นทำประวัติพนักงาน, ประกาศคนหาย

 • ใช้นำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายต่อ


คุณสมบัติของชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน HawkEye ThaiID รุ่น TFK2700RB
 • เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดมาจากสินค้าชุด TRK โดยเพิ่มโปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler ขึ้นมา
 • มี 4 ส่วนประกอบสำคัญคือ

 • โปรแกรมกรอกข้อมูลพาสพอร์ตและบัตรประชาชนPassport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform) สำหรับการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มหน้าจอโปรแกรมต่าง ๆ และหน้าเว็บไซต์ทุกชนิด
 • โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card Viewer & Saving Program (ThaiID) ที่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์
 • ชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService สำหรับนำไปพัฒนาต่อเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ พร้อมไลเซนส์ในการใช้งาน
 • เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดความเร็วสูงรุ่น TFK2700RB แบบมีฐานตั้ง
 • ใช้ได้กับ Windows XP จนถึง Windows 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต

 • รับประกัน 3 ปีเต็ม (เฉพาะสินค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 09 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดูตามใบกำกับภาษี)


คุณสมบัติของโปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform)

 • อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน (รหัสหลังบัตร PM, JC, KN, JT และ ME)
 • ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลจากบัตรประชาชน 22 รายการ รูปถ่ายของเจ้าของบัตร 1 รายการ และข้อมูลเพิ่มเติมที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ใหม่อีก 3 รายการ คือวันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ รวมเป็น26 รายการ
 • ทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto Fill Form)

 • อ่านบัตรอัตโนมัติเมื่อมีการเสียบบัตร ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ

 • ผู้ใช้สามารถเลือกและเปลี่ยนสคริปต์ในการกรอกข้อมูลได้ง่าย ทำให้สามารถใช้งานกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด

 • สามารถทำการเรียกฟอร์มขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติได้

 • เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • มีระบบป้องกันการเข้าหน้าตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ User เข้าไปแก้ไขการตั้งค่าต่าง ๆ

 • สามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราวได้ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่น

 • สามารถแก้ไขสคริปต์ได้จากในโปรแกรม ผ่านโปรแกรม Notepad

 • สามารถทดสอบสคริปต์ต่าง ๆ ได้ง่ายภายในโปรแกรม

 • สามารถเลือกให้ไม่อ่านข้อมูลรูปถ่ายเจ้าของบัตรได้ เพื่อความรวดเร็วของการทำงาน

 • สามารถตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น
  • ตั้งเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอราบิกวันที่รองรับทั้งปี พ.. และ ค.. ชื่อเดือนทั้งเต็ม และย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข เช่นย่อแบบนี้ 05/11/1977หรือเต็มแบบนี้ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.. 2520
  • สามารถไม่ใส่หรือใส่คำนำหน้าที่อยู่แบบเต็มและย่อได้ เช่น ตำบลบ้านสวน หรือ .บ้านสวน หรือ บ้านสวน
  • ระบุเพศได้หลายแบบ เช่น , ., ชาย, M, Male หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้เช่น 1 สำหรับเพศชาย 2 สำหรับเพศหญิง
 • สามารถปรับความเร็วในการกรอกข้อมูลได้ เพื่อรองรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจทำงานช้าเร็วแตกต่างกันได้

 • อัปเดตไลเซนส์ให้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เริ่มทำงาน โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 • รองรับการอ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทาง (Passport) โดยจัดซื้อชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK Series มาติดตั้งเพิ่มเติม


คุณสมบัติของโปรแกรม ThaiID

 • เพิ่มการอ่านตัวเลขใต้รูปถ่าย ทำให้อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 23 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 24 รายการ
 • สามารถตั้งรหัสผ่านป้องกันการแก้ไขค่าตัวเลือกได้

 • สามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลได้เอง

 • สามารถป้อนข้อมูลด้วยมือได้ในกรณีไม่มีบัตรประชาชน หรือเครื่องอ่านเสีย

 • เพิ่มช่องสำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็น 10 ช่อง

 • อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน

 • สามารถใช้ดูข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายบนจอภาพ

 • สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายลงกระดาษ

 • สามารถถ่ายสำเนาบัตรจำลองลงบนกระดาษ (ใช้แทนการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน)

 • มีระบบ Clipboard สามารถ Copy ข้อมูลลง Clipboard ได้ เพื่อนำไปกรอกข้อมูล (Paste) หรือกด Ctrl-V เพื่อวางข้อมูลในโปรแกรมอื่นได้โดยสะดวก สามารถเลือก Copy ข้อมูลเฉพาะบางส่วน, ข้อมูลตัวอักษรทั้งหมด หรือเฉพาะรูปถ่ายก็ได้
 • สามารถสั่งให้บันทึกข้อมูลลงไฟล์แบบอัตโนมัติได้ 4 รูปแบบ คือ ไฟล์ฐานข้อมูลแบบ CSV, ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรแบบ TXT, ไฟล์รูปถ่ายแบบ JPG และแฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตรแบบมี # คั่น (_Data.TXT) (เป็นฟอร์แมตพิเศษสำหรับโปรแกรมเมอร์นำไปใช้งานต่อ)
 • สามารถเก็บข้อมูลบัตรทุกครั้งที่มีการอ่านเป็นฐานข้อมูล CSV เรียงตามเวลา และดูย้อนหลังได้จากโปรแกรม Excel และ LibreOffice Calc
 • สามารถ Import ไฟล์ CSV และ TXT เข้าโปรแกรม Excel และ Calc ได้ และสามารถเปิดดูรูปถ่ายได้จากในโปรแกรม Excel และ Calc
 • สามารถส่งต่อไฟล์ข้อความ (Text File) ให้กับโปรแกรมอื่นเพื่อนำไปใช้งานได้

 • สามารถใช้ตรวจสอบว่าเป็นบัตรประชาชนปลอมหรือไม่

 • มีโหมดสาธิต สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปลองใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด

 • ปุ่มเมนูและคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมทุกจุด จะมีข้อความคำแนะนำการใช้งาน (Tooltip) สามารถดูได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปุ่มหรือจุดที่ต้องการรู้รายละเอียดการใช้งาน เหมือนกับมี Help ในตัว จึงใช้งานง่าย
 • สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อพบบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว

 • มีปุ่ม ล้างหน้าจอ สามารถล้างข้อมูลของบัตรประจำตัวประชาชนที่อ่านค้างไว้บนหน้าจอออกให้กลายเป็นช่องว่างได้
 • พิมพ์ข้อมูลบัตรประชาชนได้ ใน 2 รูปแบบ คือแบบเป็นรายงาน กับแบบเป็นรูปภาพสำเนาบัตร

 • ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลได้ 5 แบบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ได้แก่ตั้งชื่อแฟ้มเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาอังกฤษแบบชื่อขึ้นก่อน และแบบนามสกุลขึ้นก่อน, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาไทย และตั้งชื่อแฟ้มเป็นชื่อคงที่
 • มีการบันทึกเวลาและวันที่ที่อ่านบัตรไว้ด้วยทุกรายการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

 • สามารถบันทึกชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัทที่เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมนี้หรือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้

 • สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้ ใช้สำหรับระบุหมายเหตุต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, ชื่อโครงการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นต้น
 • สามารถบันทึกข้อมูลประจำบัตรเพิ่มเติมหลังจากที่ได้อ่านบัตรประชาชนไปแล้วได้ 10 ข้อมูล เช่น ข้อมูลลักษณะท่าทางของผู้ถือบัตร เช่น แต่งชุดนักเรียน ป้อนวัตถุประสงค์ของการมา เช่น พนักงานของบริษัท ก. มาพบคุณสมชาย หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของบัตร
 • ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์ข้อความ รับรองข้อมูลถูกต้อง พร้อมพิมพ์ชื่อผู้ถือบัตรไว้บนเอกสารที่พิมพ์ออกมา เพื่อให้ผู้ถือบัตรลงนามรับรองเอกสาร หรือไม่ก็ได้
 • ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์เงื่อนไขการใช้เอกสารหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความได้เอง เช่น ใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
 • ในการพิมพ์เอกสาร จะพิมพ์วันที่และเวลาของการพิมพ์กำกับไว้ด้วยทุกครั้ง

 • สามารถบันทึกค่าตัวเลือกต่าง ๆ ได้ เพื่อให้โปรแกรมจดจำค่าตัวเลือกไว้ใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป

 • สามารถตรวจสอบและรับรู้บัตรประชาชนแบบตลอดชีพได้

 • สามารถตรวจสอบบัตรที่ไม่มีข้อมูลวันที่เกิด หรือเดือนเกิดได้ และจะแก้ไขวันเกิดให้อัตโนมัติตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง

 • มีตัวเลขนับจำนวนครั้ง(ลำดับที่) ในการอ่านบัตรบนหน้าจอ และสามารถรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่จาก 0 ได้

 • รองรับการอ่านข้อมูลจากใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) โดยจัดซื้อเครื่องอ่าน TRK100DL มาติดตั้งเพิ่มเติม

คุณสมบัติของชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService Mode

 • สำหรับโปรแกรมเมอร์ มีชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK และตัวอย่างโปรแกรมภาษา VB6, VB.Net และ C# สำหรับนำไปพัฒนาต่อเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ พร้อมไลเซนส์ในการใช้งานและจัดจำหน่ายต่อ
 • มีชุดพัฒนาอย่างง่ายทำงานแบบ Command Line ร่วมกับโปรแกรม ThaiID ในโหมด ThaiIDService สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น VB.NET, VC.NET, C# บน .NET Framework และภาษาอื่นๆ ที่สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม EXE อื่นผ่าน Command Line หรือ Shell ได้ เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ต้องการใช้ DLL หรือไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน DLL

คุณสมบัติของเครื่องอ่านสมาร์ทคาร์ด TFK2700RB

 • เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่ผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ ให้ใช้งานกับโปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler และ ThaiID ไว้แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทะเบียนอีกต่อไป
 • เครื่องอ่านมีฐานตั้งมั่นคง เสียบถอดบัตรได้ด้วยมือเดียว สามารถเสียบบัตรในแนวตั้งได้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและสวยงาม เหมาะสำหรับการวางหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนทั่วไป
 • สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทคาร์ด และเขียนข้อมูลลงในบัตรสมาร์ทคาร์ด ตามมาตรฐาน ISO 7816

 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถติดต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็วเริ่มต้น 4.8MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไปตั้งแต่ 34% ถึง 66%
 • ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งไดรเวอร์ของ Identivและไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft

 • เสียบแล้วใช้งานได้เลย เมื่อใช้งานกับไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft (Windows Vista/7/8.x/10)

 • ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้
 • สายไฟยาว 150 cm ขณะที่สินค้าอื่นยาวเพียง 105 ถึง 120 cm

 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก Identiv ประเทศเยอรมนี

 • รองรับการติดต่อใช้งานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API

 • เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB


เหมาะสำหรับ

 • บริษัท ห้างร้านทั่วไปที่ต้องการอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า และธุรกิจที่ให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น ธนาคาร, โรงรับจำนำ, โรงพยาบาล, ประกันชีวิต, ประกันภัย, โรงแรม, ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ, โรงเรียน และสถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนทั่วไป

 • โปรแกรมเมอร์และซอฟต์แวร์เฮาส์ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้สามารถอ่านบัตรประชาชนได้คุณลักษณะเฉพาะ/Specification TFK2700RB


เครื่องอ่านบัตร

TFK2700RB

โปรแกรมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม

PassIDform ( Passport and Thai ID Auto Form Filler )

โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ThaiID (Thai National ID Card Viewer & Saving Program)

ชุดพัฒนาโปรแกรม (SDK)

ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService

บัตรประชาชนที่สามารถอ่านได้

บัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร

23 รายการ ได้แก่

เลขประจำตัวประชาชน

คำนำหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, ชื่อกลางไทย, นามสกุลไทย

คำนำหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, ชื่อกลางอังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ

เลขที่, หมู่ที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตำบล-แขวง, อำเภอ-เขต, จังหวัด

เพศ

วันเกิด

หน่วยงานที่ออกบัตร

วันออกบัตร, วันบัตรหมดอายุ

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

PassIDform : 3 รายการ คือวันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ

ThaiID : 17 รายการ ได้แก่ วันที่บันทึก, เวลาบันทึก, วัตถุประสงค์, คำเตือน, ชื่อและรุ่นของโปรแกรม ThaiID, ชื่อเครื่อง/จุดตรวจ, หมายเหตุ และบันทึกเพิ่มเติม 10 รายการ

ข้อมูลรูปถ่าย

ขนาด 297x355 จุด รูปแบบไฟล์ JPEG

ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกอัตโนมัติ

PassIDform : แฟ้มภาพถ่ายเจ้าของบัตร(JPG)

ThaiID : แฟ้มภาพถ่ายเจ้าของบัตร(JPG), แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตร (TXT), แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตรแบบมี # คั่น (_Data.TXT) และ แฟ้มฐานข้อมูลตัวอักษร (CSV)

ใช้กับระบบปฏิบัติการ

Windows XP, Vista, 7, 8.x และ 10


อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

 • ตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชนTFK2700RB


ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

 • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย


คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกัน3 ปีเต็ม ( เฉพาะสินค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 09 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดูตามใบกำกับภาษี ) ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK8800LS <PFK8800LS>  

 • ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน HawkEye ThaiID รุ่น TRK2700RB <TRK2700RB > 

 • เครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถ HawkEye ThaiID รุ่น TRK100DL< TRK100DL >


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย    

 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform   

 • ถามตอบ ชุดเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน HawkEye ThaiID รุ่น TRK และ TFK :     FAQ

 • ถามตอบ ปัญหาการใช้งานโปรแกรม PassIDform :  FAQ

 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม ThaiID   

 • ตัวอย่างรายงานของโปรแกรม ThaiID    

 • ตัวอย่างภาพสำเนาบัตรจากโปรแกรม ThaiID   

 • ถามตอบThaiID โปรแกรมอ่านและจัดเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน :  FAQ

 • ถามตอบ ปัญหาการใช้งานโปรแกรม ThaiID :    FAQ

 • ถามตอบ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชนสำหรับ Windows (ThaiID/DLL SDK)    FAQ

 • การเลือกซื้อสินค้า TFK และ TRK   Selection Guide

 • บทความ รุ่นของบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) :   บทความ

 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ TFK รุ่นล่าสุด พร้อมชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด และ ไลเซนส์ในการใช้งาน   

วิดีโอแนะนำ สินค้า TFK2700RB  :    

 แนะนำฟังก์ชันใหม่ Easy Script
TFK2700RB ใช้งานร่วมกับระบบการขอรับเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล


 

 

 ตัวอย่างการนำ ไปใช้งานTFK2700RB   หนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จในการจัดงานรับของขวัญพระราชทาน 

                                 
                                 Bike For Dad 28-29 Nov. 2015 :


 

 
วิดีโอแนะนำ ตอนที่ 1 เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม โปรแกรม 


                                                HawkEye ThaiID  :


 


วิดีโอแนะนำ ตอนที่ 2 ความสามารถของโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 
        
                                               
                                                HawkEye ThaiID และเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน  : 


วิดีโอแนะนำ ตอนที่ 3 ถ้าซื้อโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 


                                               ทำไมต้อง HawkEye ThaiID  : 

 วิดีโอแนะนำ ตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 


                                                HawkEye ThaiID กับงานประชุม สัมมนา และงานแสดง สินค้า  :  


วิดีโอแนะนำ ตอนที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 


                                                HawkEye ThaiID กับสถานบริการบันเทิง และร้านจำหน่ายสุรา  : 


วิดีโอแนะนำ ตอนที่ 6 การประยุกต์ใช้โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 


                                               HawkEye ThaiID กับระบบสมาชิก  :

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

TRK2700RB_RAW_R180326


 
เว็บสำเร็จรูป
×