หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
 
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK8800

 
ราคา 41,420.00 บาท/เครื่อง
 

รหัสสินค้า : PFK8800
Volume :
 
 
 
 
 
Description

          

    

[] ป้อนข้อมูลจากพาสปอร์ตได้ 

[] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เมื่อซื้อ TFK2700RB มาต่อพ่วงเพิ่มเติม


        “ แปะแล้วป้อน” เพียงแปะหน้าหนังสือเดินทางลงบนเครื่องอ่านฯข้อมูลจะถูกป้อนลงช่องว่างบนแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ป้อนข้อมูลจาก MRZ 2 บรรทัดล่างสุดในหน้าหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายได้ ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อมูลเอง สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง นำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ รองรับทั้งแบบฟอร์มที่ทำงานบน Windows และ Web Base


PFK8800 เหมาะกับ

       งานลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม, ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจท่องเที่ยว,สถานทูต, งานรับสมัครงานหรืองานที่ต้องทำนิติกรรมกับชาวต่างชาติ,ระบบผ่านเข้าออกอาคาร, ร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับกับบริการ VAT Refund หรือ ช็อปช่วยชาติ 

                                               

คุณสมบัติรวม

 • เป็นชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติประกอบด้วยตัวเครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูงของ ARH และโปรแกรมสำหรับการกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางลงแบบฟอร์มหรือโปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (PassIDform)
 • ใช้ได้กับ Windows XP จนถึง Windows 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต คุณสมบัติของ โปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform)
 • อ่านข้อมูลหนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 ได้โดยใช้เทคโนโลยี OCR
 • สามารถซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน TFK2700RB มาติดตั้งเพิ่มเติม ทำให้ อ่านบัตรประชาชนรุ่นต่างๆ ได้ทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน
 • ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบฟอร์มต่างๆ เป็น ข้อมูลจากหนังสือเดินทาง 20 รายการ และข้อมูลเพิ่มเติมที่โปรแกรมสร้าง ขึ้นมาให้ใหม่อีก รายการคือ วันที่ปัจจุบันเวลาปัจจุบัน และอายุ
 • ทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto Fill Form)

 • อ่านข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการวางเล่มหนังสือเดินทางบนเครื่องอ่าน

 • ผู้ใช้สามารถเลือกและเปลี่ยนสคริปต์ในการกรอกข้อมูลได้ง่าย ทำให้สามารถใช้งานกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด

 • เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • สามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราวได้ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่น

 • สามารถแก้ไขสคริปต์ได้จากในโปรแกรมผ่านโปรแกรม Notepad และยังสามารถทดสอบสคริปต์ได้ง่ายภายในโปรแกรม

 • สามารถตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น

  • ตั้งเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอราบิก

  • วันที่รองรับทั้งปี พ.และ ค.ชื่อเดือนทั้งเต็ม และย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข เช่น ย่อแบบนี้ 05/11/1977หรือเต็มแบบนี้ วันเสาร์ที่ พฤศจิกายน พ.. 2520

  • ระบุเพศได้หลายแบบ เช่น ., ชาย, M, Male หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้เช่น 1 สำหรับเพศชาย 2 สำหรับเพศหญิง

 • สามารถปรับความเร็วในการกรอกข้อมูลได้ เพื่อรองรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจทำงานช้าเร็วแตกต่างกันได้คุณสมบัติของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

 • ถ่ายหน้าหนังสือเดินทางด้วยแสงปกติ และรังสีอินฟราเรดได้
 • บันทึกภาพหน้าหนังสือเดินทางได้เต็มหน้า ภาพมีความละเอียดสูง 500 จุดต่อนิ้ว
 • ด้านหลังเครื่องมีพอร์ต USBว่าง ช่อง สามารถต่อพ่วง อุปกรณ์ USB ภายนอกเช่นเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพิ่มได้
 • มีช่องยึดสายคล้องแบบ Kensington ป้องกันการลักขโมยเครื่อง อ่านได้


คุณลักษณะเฉพาะ/Specification PFK8800

เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

PFK8800

โปรแกรมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม

PassIDform (Passport and Thai ID Auto Form Filler)

หนังสือเดินทางที่อ่านได้

หนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 (ใช้เทคโนโลยี OCR)

ข้อมูลที่อ่านได้จากหนังสือเดินทาง

20 รายการได้แก่ : หมายเลขเอกสาร (หมายเลขหนังสือเดินทาง), หมายเลขส่วนบุคคล (เลขประจำตัวประชาชน), ชนิดของเอกสาร, ชื่อตัว, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ), ชื่อประเทศที่ออกเอกสาร, สัญชาติ, เพศ, วันเกิด, วันหมดอายุ, ผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (5 รายการ), ภาพใบหน้า, ภาพถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง (ได้แก่ แสงสีขาว, รังสีอินฟราเรด) และข้อมูล MRZ 2 รายการ

ข้อมูลที่ใช้ได้เพิ่มเติม

3 รายการ ได้แก่ วันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ

ไฟล์ข้อมูลที่สามารถเก็บบันทึกได้

จากหนังสือเดินทาง 3รายการ : ภาพใบหน้า, ภาพถ่ายหน้าหนังสือเดินทางด้วยแสงสีขาว และรังสีอินฟราเรด

พอร์ตใช้งาน

พอร์ตอินพุต USB-B ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง

พอร์ตเอาต์พุต USB-A สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ช่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 10, 8.x, 7, Vista, XP ทั้ง 32 และ 64 บิต


อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า
 • ตัวเครื่องอ่าน  PFK8800

 • AC/DC Adapter

 • สาย USB


คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง

 • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

 • ควรมีการทำความสะอาดช่องแสง และระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยบนผิวกระจก

 • หากไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบ AC/DC Adapter ทิ้งค้างไว้


การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกัน ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งานการใช้งานผิดวิธีการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ


ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย :   
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform ภาษาไทย   

 • การเลือกซื้อชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ  (ตารางเปรียบเทียบ) :    Selection Guide
 • ถามตอบชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ  :   FAQ  
 • ถามตอบ ปัญหาการใช้งานโปรแกรม PassIDform :  FAQ
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ PFK รุ่นล่าสุด พร้อมชุด Application Program  และ ไลเซนส์ในการใช้งาน    วีดีโอแนะนำ สินค้า
   

     

 ตอนที่ 1 : ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนอัตโนมัติ  

                                       

                                      


      ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิก
                   
                            
                   บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

PFK8800_R180322


 
เว็บสำเร็จรูป
×