หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
 
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK3300

 
ราคา 19,820.00 บาท/เครื่อง
 

      โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่
 

รหัสสินค้า : PFK3300
Volume :
 
 
 
 
 
Description

PFK3300

[ป้อนข้อมูล MRZ จากพาสปอร์ตได้     

[ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาประหยัด  

[] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เมื่อซื้อ TFK2700RB มาติดตั้งเพิ่มเติม โดยการ ต่อตรง 

[x] ถ่ายภาพหนังสือเดินทางด้วย UV ไม่ได้


       

เพียงเสียบหน้าหนังสือเดินทางลงบนเครื่องอ่านฯ
ข้อมูลจาก MRZ 2 บรรทัดล่างสุดในหน้าหนังสือเดินทาง
จะถูกป้อนลงช่องว่างบนแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อมูลเอง สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง
นำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่

รองรับทั้งแบบฟอร์มที่ทำงานบน Windows และ Web Base

PFK3300 เหมาะกับ :

งานลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม, งานแลกเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจท่องเที่ยว, สถานทูต, งานรับสมัครงาน,

งานที่ทำนิติกรรมกับชาวต่างชาติ, ระบบผ่านเข้าออกอาคาร, ร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษี,   VAT   Refund 

    หรือ 

ช็อปช่วยชาติ 

                                                                          คุณสมบัติรวม                                                                                        


·   เป็นชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติ   

              ประกอบด้วยตัวเครื่องอ่านหนังสือเดินทางของ Elyctisจากฝรั่งเศส 

               และโปรแกรมสำหรับการกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางลงแบบฟอร์ม  

               หรือโปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (PassIDform) 

          ·   ใช้ได้กับ Windows XP จนถึง Windows 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต                          คุณสมบัติของโปรแกรม PassIDform 

·   อ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้ ทั้งหนังสือเดินทางแบบปกติ (MRZ)  และหนังสือเดินทางแบบ e-Passport (RFID) 

·   สามารถซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน TFK2700RB มาติดตั้งเพิ่มเติม  ทำให้อ่านบัตรประชาชนรุ่นต่างๆ ได้ทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน 

·  ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบฟอร์มต่างๆ  เป็นข้อมูลจากหนังสือเดินทาง17 รายการ และข้อมูลเพิ่มเติมที่

    โปรแกรม สร้างขึ้นมาให้ใหม่อีก 3 รายการคือ วันที่ปัจจุบันเวลาปัจจุบัน และอายุ 

 ·   ทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto Fill Form)  

 ·    อ่านข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการวางเล่มหนังสือเดินทางบนเครื่องอ่าน  

 ·   คำสั่งในการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ หรือสคริปต์ ทำได้ง่ายดายผ่านโหมด  Easy Script หรือผ่านโปรแกรม Notepad ผู้ใช้สามารถเลือกและ

     เปลี่ยน สคริปต์ได้ทุกเมื่อ และยังสามารถสร้างสคริปต์เพื่อใช้งานกับแบบฟอร์มได้ไม่จำกัด  

 ·    เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ·   สามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราวได้  เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่น 

 ·   ตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น  

 ·   ตั้งเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอราบิก  วันที่รองรับทั้งปี พ.และ ค.ชื่อเดือนทั้งเต็ม และย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข เช่น ย่อแบบ

     นี้ 05/11/1977หรือเต็มแบบนี้ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.. 2520   ระบุเพศได้หลายแบบ เช่น ., ชาย, M, Male หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้

     เช่น 1 สำหรับเพศชาย 2 สำหรับเพศหญิง 

         ·   สามารถปรับความเร็วในการกรอกข้อมูลได้ เพื่อรองรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจทำงานช้าเร็วแตกต่างกันได้ 

คุณสมบัติของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง 

  •          อ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทาง และ Visa ได้

  •  มีแท่นเสียบเป็นร่องขนาดพอดีกับหนังสือเดินทาง จับเสียบ ได้ทันที ง่ายและรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องการวางเอียง
  • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย

        ·   ระบบOCR อ่านข้อมูลจาก MRZ ได้ทั้งแบบ 1, 2 และ 3บรรทัด

        ·   หากต้องการพัฒนาโปรแกรมเองก็สามารถทำได้ เพราะมี ซอฟต์แวร์ชุด           พัฒนา (SDK) และตัวอย่างโปรแกรมให้ใช้

        ·   การเชื่อมต่อใช้สาย USB ไม่ต้องใช้ AC/DC Adapter

 คุณลักษณะเฉพาะ/Specification PFK3300

เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

PFK3300

โปรแกรมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม

PassIDform (Passport and Thai ID Auto Form Filler)

หนังสือเดินทางที่อ่านได้

หนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 (ใช้เทคโนโลยี OCR)

ข้อมูลที่อ่านได้จากหนังสือเดินทาง

17 รายการได้แก่ : หมายเลขเอกสาร (หมายเลขหนังสือเดินทาง), หมายเลขส่วนบุคคล (เลขประจำตัวประชาชน), ชนิดของเอกสาร, ชื่อตัว, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ), ชื่อประเทศที่ออกเอกสาร, สัญชาติ, เพศ, วันเกิด, วันหมดอายุ, ผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (5 รายการ) และข้อมูล MRZ 2 รายการ

ข้อมูลที่ใช้ได้เพิ่มเติม

3 รายการ ได้แก่ วันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ

การเชื่อมต่อ

USB 2.0 (Full Speed)

SDK

มีชุดพัฒนา SDK พร้อมไฟล์ DLL

มีตัวอย่างโปรแกรมภาษา C#

ไฟเสดงผล

LED 3 ดวง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 10, 8.x, 7, Vista, XP ทั้ง 32 และ 64 บิต

ขนาด

ประมาณ139 mm × 72 mm × 22 mm ไม่รวมสาย


อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

·     ตัวเครื่องอ่าน PFK3300

การรับประกันสินค้า : สินค้ารับประกันตัวเครื่อง ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งานการใช้งานผิดวิธีการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

  คำแนะนำและข้อควรระวัง :

·      ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง

·      ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย

·      ควรมีการทำความสะอาดช่องแสง และระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยบนผิว กระจก


 


ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย :   
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform ภาษา TH  
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform ภาษา EN   

  • การเลือกซื้อชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ  (ตารางเปรียบเทียบ) :    Selection Guide
  • ถามตอบชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ  :   FAQ  
  • ถามตอบ ปัญหาการใช้งานโปรแกรม PassIDform :  FAQ
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ PFK รุ่นล่าสุด พร้อมชุด Application Program  และ ไลเซนส์ในการใช้งาน  
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

PFK3300_edit_181102


 
เว็บสำเร็จรูป
×