หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

คำถามที่ถามบ่อย

ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนสำหรับ Windows (ThaiID/DLL SDK)


คำถาม

การนำ DLL ไปใช้งานมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

คำตอบ

จะต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน (License) 1 สิทธิ์ ต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชน 1 เครื่อง


คำถาม

DLL มีการล็อกกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ สามารถติดตั้งใช้งานได้กี่ครั้ง ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องได้หรือไม่

คำตอบ

DLL ในชุดพัฒนานี้สามารถติดตั้งลงที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ จะลงกี่ครั้งหรือกี่เครื่องก็ได้ และสามารถใช้งานที่เครื่องไหนก็ได้ แต่ขณะใช้งานจะต้องใช้คู่กับเครื่องอ่านรุ่นที่จำหน่ายมาพร้อมสิทธิ์ในการใช้งาน (License) เท่านั้น


คำถาม

DLL มีการล็อกกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนหรือไม่ สามารถสลับเครื่องอ่านกันได้หรือไม่

คำตอบ

DLL ในชุดพัฒนานี้สามารถใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนในชุด TRK (เช่น TRK2700RB) และ TFK (เช่น TFK2700RB) ได้ทุกเครื่องที่ซื้อมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และสามารถนำเครื่องอ่านมาสลับกันใช้งานได้ แต่หากมีการซื้อชุดเครื่องอ่านเพิ่มในภายหลัง ควรนำไฟล์ DLX ซึ่งเป็นไฟล์ไลเซนส์ที่มาพร้อมกับสินค้าที่ซื้อมาใหม่ (หรือสังเกตจากขนาดของไฟล์ DLX ให้ใช้ไฟล์ DLX ที่มีขนาดใหญ่กว่า) มาใช้งานแทนไฟล์รุ่นเก่า ก็จะใช้งานได้ (โดย Copy ไฟล์ทับได้เลย)


คำถาม

การซื้อไลเซนส์ ทำอย่างไร

คำตอบ

ให้ซื้อชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน (TRK) รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ซึ่งในชุดเครื่องอ่านนี้ 1 ชุดจะมีไลเซนส์สำหรับการใช้งาน DLL ให้ 1 ไลเซนส์

หากต้องการใช้งาน 10 ไลเซนส์ ก็ให้ซื้อ 10 ชุด จะได้เครื่องอ่านบัตรประชาชนไว้ใช้งาน 10 เครื่องและได้ไลเซนส์ 10 ไลเซนส์

กรณีใช้งานจำนวนมาก กรุณาติดต่อบริษัทฯ

คำถาม

ชุดพัฒนาโปรแกรม SDK นี้มีอยู่ในสินค้าชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่นไหนบ้าง

คำตอบ

ชุด SDK นี้จะมีอยู่ในสินค้าชุดเครื่องอ่านประชาชน รุ่น TRK และ TFK และรุ่นอื่น ๆ ที่ระบุว่ามี ThaiID/DLL SDKอยู่ในชุดสินค้า


คำถาม

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถอ่านบัตรประชาชน จนถึงการนำไปจำหน่ายได้ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ

ทำตามขั้นตอนดังนี้

  • ซื้อชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน รุ่น TRK2700RB หรือ TFK2700RB อย่างน้อย 1 ชุด

  • ศึกษาการใช้งาน DLL จากคู่มือการใช้งานที่อยู่ในชุดเครื่องอ่าน ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการเรียกใช้ (API) และศึกษาตัวอย่างโปรแกรมจากในชุด SDK

  • เขียนโปรแกรม และทดสอบการใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่ได้มาพร้อมกับชุดสินค้า

  • เมื่อพัฒนาโปรแกรมจนเสร็จ ให้สั่งซื้อชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน (TRK หรือ TFK) เพิ่ม ตามจำนวนที่จะใช้งาน

  • ในการติดตั้งโปรแกรม ให้ใช้ไฟล์ DLL และ DLX รุ่นล่าสุดเสมอ


คำถาม

ซื้อชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนมา 1 ชุด แล้วนำ DLL ไปใช้งานกับเครื่องอ่านรุ่นอื่นได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้ เพราะ DLL นี้ใช้งานได้กับเครื่องอ่านบัตรที่มาพร้อมกับชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำสิทธิ์นี้ไปใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรรุ่นอื่น


คำถาม

หากเครื่องอ่านบัตรประชาชนเสีย สามารถนำสิทธิ์ (License) ไปใช้งานต่อได้หรือไม่

คำตอบ

หากเครื่องอ่านบัตรเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ จะถือว่าสิทธิ์ในการใช้งาน (License) นั้นหมดไปด้วย

อย่างไรก็ตามเครื่องอ่านบัตรทุกเครื่องจะมีการรับประกันการใช้งาน หากเครื่องเสียในระยะเวลาประกัน ทางบริษัทฯ มีบริการซ่อมหรือแก้ไขให้ใช้งานเครื่องอ่านได้จนเป็นปกติ ดังนั้นจะยังคงมีสิทธิ์ในการใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมคำถาม

DLL นี้สามารถขอข้อมูลแบบ Online จากเซอร์เวอร์ของกรมการปกครองได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้ เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบ Offline


คำถาม

ลองพัฒนาโปรแกรมแล้ว พบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ บางทีแจ้งหาไฟล์ DLL หรือ DLX ไม่พบ

คำตอบ

ในการพัฒนาโปรแกรม และการจะนำโปรแกรม EXE ไปใช้งาน จะต้องวางไฟล์ RDNIDLib.DLL และไฟล์ RDNIDLib.DLX ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ EXE เสมอจึงจะใช้งานได้


คำถาม

ติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมอย่างไร

คำตอบ

ชุดพัฒนานี้ไม่ต้องมีการติดตั้ง หากไฟล์ต้นฉบับที่ได้อยู่ในแผ่น CD-ROM โปรแกรมเมอร์ควร Copy ไฟล์ทั้งหมดของชุดพัฒนาลงฮาร์ดดิสก์ก่อน เพราะโดยปกติเราจะไม่สามารถทดสอบหรือสั่งคอมไพล์บนแผ่น CD-ROM ได้


คำถาม

ทดสอบโปรแกรม EXE ที่อยู่ในชุด SDK แล้ว มีข้อความ Error ว่า Save file error, write protected (This program can't use on CD-ROM drive)

คำตอบ

โปรแกรมไม่สามารถทำงานบนแผ่น CD-ROM ได้ เพราะต้องมีการเขียนไฟล์ ดังนั้นขอให้ Copy ไฟล์ไปลองทดสอบบนฮาร์ดดิสก์แทน


คำถาม

มีข้อกำหนดในการใช้งานอย่างไรบ้าง

คำตอบ

  • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

  • ใช้เพื่อการทำงาน,ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

  • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

  • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร

  • กรณีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

ThaiID-DLL_SDK_FAQ_R150124


เว็บสำเร็จรูป
×