หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
R&D สมทบทุนการศึกษาเนื่องกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
    


 วันนี้ ไก๋ และ จิ วัชรินทร์ แสงจันทร์ ขออนุญาตเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กล่าวขอบคุณเจง Jeng Janya (เพื่อนสมัยเรียนชั้นประถมศึกษา ณ จ.อุดรธานี) ผู้มีน้ำใจงาม ซึ่งเป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินจาก บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด และจาก เพื่อนของเจง คือคุณนงลักษณ์- คุณพงษธรณ์ นิติอมรโรจน์และครอบครัว เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีจากเมืองหลวง ที่อยากส่งผ่านธารน้ำใจมามอบให้เด็ก ๆ ณ ชายแดนใต้ ในช่วงวันเด็กที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ได้มีความสนุกสนาน ได้มีความสุข เหมือนกับเด็ก  ทั่วไปในพื้นที่ประเทศไทย  ในการนี้ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุญาตจากเจงนำเงินจากที่เจงได้ส่งมานั้น มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ทั้งนี้ทางโรงเรียน รวมทั้ง ไก๋และจิ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรมการแสดงในวันเด็ก และมอบเป็นทุนการศึกษให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีทั้งหมด 15 ทุน เพื่อป็นขวัญและกำลังใจให้เด็ก ๆ ได้มีแรงพลังในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นเด็กดี และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไป 
ขอบุญกุศลอันเกิดจากความมีเมตตาต่อเด็ก ๆ ช่วยส่งผลให้ เจง  ทีมงานของบริษัทอาร์แอนด์ดี ฯ คุณนงลักษณ์-คุณพงษธรณ์และครอบครัว มีแต่ความสุขกายสุขใจ บเจอแต่สิ่งที่ดีงาม มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ยิ่ง ๆ ้นไปค่ะ 
 
เว็บสำเร็จรูป
×