หมวดหมู่สินค้า

พิเศษ ! เฉพาะ

ข้าราชการตำรวจ 

@pdc_readid

ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK8800L
รหัสสินค้า : PFK8800L

ราคา : 53,660.00 บาท /เครื่อง
     [✔] ป้อนข้อมูลจากพาสปอร์ตได้     [✔] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เมื่อซื้อ TFK2700RB มาต่อพ่วงเพิ่มเติม[✔] ถ่ายภาพหนังสือเดินทางด้วย UV ได้                            &nb...
สินค้าหมด
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนอัตโนมัติ รุ่น PFK8800LS
รหัสสินค้า : PFK8800LS

ราคา : 57,825.00 บาท /เครื่อง
 [✔] ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้  [✔] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้  [✔] ถ่ายภาพหนังสือเดินทางด้วย UV ได้                                            ...
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK8800
รหัสสินค้า : PFK8800

ราคา : 41,420.00 บาท /เครื่อง
              [✔] ป้อนข้อมูลจากพาสปอร์ตได้ [✔] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เมื่อซื้อ TFK2700RB มาต่อพ่วงเพิ่มเติม        “ แปะแล้วป้อน” เพียงแปะหน้าหนังสือเดินทางลงบนเครื่องอ่านฯข้อมูลจะถูกป้อนลงช่องว่างบนแบบฟอร์มโด...
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK8800LR
รหัสสินค้า : PFK8800LR

ราคา : 72,480.00 บาท /เครื่อง
 [✔] ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้ ทั้ง MRZ และ RFID [✔] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เมื่อซื้อ TFK2700RB มาต่อพ่วงเพิ่มเติม[✔] ถ่ายภาพหนังสือเดินทางด้วย UV ได้                               ...
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนอัตโนมัติ รุ่น PFK8800LRS
รหัสสินค้า : PFK8800LRS

ราคา : 76,645.00 บาท /เครื่อง
 [✔] ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้ ทั้ง MRZ และ RFID [✔] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้[✔] ถ่ายภาพหนังสือเดินทางด้วย UV ได้                                            ...

เว็บสำเร็จรูป
×