หมวดหมู่สินค้า

พิเศษ ! เฉพาะ

ข้าราชการตำรวจ 

@pdc_readid

ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ


Auto Cross AP215 (2 PCs : 1 Printer Parallel)
รหัสสินค้า : AP215

ราคา : 1,290.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น AP215(Automatic Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 2 PCs : 1 Printerทำงานแบบอัตโนมัติ (First Com ...
สินค้าหมด
Auto Cross AP315 (3 PCs : 1 Printer Parallel)
รหัสสินค้า : AP315

ราคา : 2,070.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น AP315(Automatic Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 3 PCs : 1 Printerทำงานแบบอัตโนมัติ (First Com ...
สินค้าหมด
Auto Cross AP415 (4 PCs : 1 Printer Parallel)
รหัสสินค้า : AP415

ราคา : 2,620.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น AP415(Automatic Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 4 PCs : 1 Printerทำงานแบบอัตโนมัติ (First Com ...
สินค้าหมด
Auto Cross SP135 (1 PC : 3 Printers Parallel)
รหัสสินค้า : SP135

ราคา : 2,265.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น SP135(Semi Automatic Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์กึ่งแบบอัตโนมัติ)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 - 2 เครื่อง ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ได้หลายเครื่องใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 1 PC : 3 Printersทำงานแบบก...
Auto Cross SP225 (2 PCs : 2 Printers Parallel)
รหัสสินค้า : SP225

ราคา : 2,380.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น SP225(Semi Automatic Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์กึ่งแบบอัตโนมัติ)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 - 2 เครื่อง ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ได้หลายเครื่องใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 2 PCs : 2 Printersทำงานแบบ...
Auto Cross MB125 (1 PC : 2 Printers Parallel)
รหัสสินค้า : MB125

ราคา : 1,250.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น MB125(Manual Bidirectional Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบสองทิศทาง)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 1 PC : 2 Printersทำงานแบบ Bidirecti...
Auto Cross MB2125 (2 PCs : 1 Printer Parallel or 1 PC : 2 Printers Parallel)
รหัสสินค้า : MB2125

ราคา : 1,560.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น MB2125(Manual Bidirectional Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบสองทิศทาง)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 2 PCs : 1 Printer หรือ 1 PC : 2 Pr...
Auto Cross MB215 (2 PCs : 1 Printer Parallel)
รหัสสินค้า : MB215

ราคา : 1,365.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น MB215(Manual Bidirectional Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบสองทิศทาง)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 2 PCs : 1 Printerทำงานแบบ Bidirecti...
Auto Cross MB225 (2 PCs : 2 Printers Parallel)
รหัสสินค้า : MB225

ราคา : 1,745.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น MB225(Manual Bidirectional Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบสองทิศทาง)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 2 PCs : 2 Printersทำงานแบบ Bidirect...
Auto Cross MB415 (4 PCs : 1 Printer Parallel)
รหัสสินค้า : MB415

ราคา : 2,735.00 บาท /เครื่อง
Auto Cross รุ่น MB415(Manual Bidirectional Printer Switching Device : กล่องสลับสายเครื่องพิมพ์แบบสองทิศทาง)คุณสมบัติทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์พอร์ตขนาน (Parallel Port) ที่เป็น Dot Matrix, Laser, Inkjetรองรับ 4 PCs : 1 Printerทำงานแบบ Bidirecti...

 
เว็บสำเร็จรูป
×