Line ID :  rdcomp
(สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลเท่านั้น)
หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
                 ตารางเปรียบเทียบชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน

คลิกเลือกรุ่น

 

 

ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้

 

 

ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้

 

 

อ่านข้อมูล RFID ในหนังสือเดินทางได้

 

 

มี UV ตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้

 

 

ราคารวม VAT แล้ว

 

PFK8800


 

 

โดยซื้อ TFK2700RB มาต่อพ่วงเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

41,420.00

 

PFK8800L

 


โดยซื้อ TFK2700RB มาต่อพ่วงเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

53,660.00

  

 PFK8800LS

    


57,825.00

  

PFK8800LR

 

 

โดยซื้อ TFK2700RB มาต่อพ่วงเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

72,480.00


PFK8800LRS 


76,645.00


                        ✶     TFK2700RB คือชุดอ่านบัตรประชาชนและป้อนข้อมูลบัตรประชาชนลงแบบฟอร์ม  อัตโนมัติ ราคา 2,350.00 บาท

                       ✶       การอ่านข้อมูล RFID ได้นั้น จะทำให้ได้ภาพเจ้าของบัตรที่คมชัดมากกว่าภาพที่ปรากฎบนหน้าหนังสือเดินทาง


                สินค้าราคาสูง มีจำนวนสินค้าจำกัด หากสนใจกรุณาจองสินค้าล่วงหน้า


R.20180322


เว็บสำเร็จรูป
×