หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

Solutions อ่านบัตรประชาชน

 

ตารางเปรียบเทียบ Solutions อ่านบัตรประชาชน

 

 
 ตัวอย่างการนำ ไปใช้งาน

Windows

 

คลิกเลือกรุ่น


เหมาะกับ

 โปรแกรมที่มี

 คุณสมบัติ

 ชุดพัฒนา

 ราคารวม VAT แล้ว

 

TFK2700RB


 

 PC / Notebook

 

ThaiID  ,
PassIDform

-ใช้งานได้ทุกแบบ ฟอร์ม 
-ควบคุมด้วย
คำสั่ง Scripts 
เข้าใจง่าย
เขียนได้ไม่ยาก

 

-อ่านบัตรประชาชน
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกวันเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
-จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ :
  CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงาน
กับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-มี Auto Fill Form (PassIDform)
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB
- มีฐานวางตั้งใช้งานสะดวก

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม 
Format 
บัตรประชาชน
ไทยไว้แล้ว 

 2,095.00

 

TRK2700RB 

index.aspx?pid=e689ca8b-bb79-4eae-8cf7-61cf6f0d78a1&iid=1c2146ff-1f17-41f1-80e1-84d886e14834

 PC / Notebook

ThaiID

 

-อ่านบัตรประชาชน
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
-จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ : CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ 
-ไม่มี Auto Fill Form
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB
-มีฐานวางตั้งใช้งานสะดวก

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API 
ที่รวม Format
บัตรประชาชน
ไทยไว้แล้ว

 1,895.00

 

TRK502D


 PC / Notebook

 ThaiID

 

-อ่านบัตรประชาชน
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
-จัดเ้ก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ : CSV,JPG,TXT,_DataTXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ 
-ไม่มี Auto Fill Form
-ตัวเครื่องอ่านรองรับ 2 ระบบ

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว
(ชนิด Contact )

 2,345.00

 

TRKSET2C


 PC / Notebook

 ThaiID

 

- อ่านบัตรประชาชน
- อ่านบัตรใบอนุญาตขับรถ
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ

- ไม่มี Auto Fill Form 

- ราคาประหยัด

 

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว
(ชนิด Contact )

 3,815.00

 

TRAK2900R

PC / Notebook, Smart Phone / Tablet

ThaiID / AthaiID

 - อ่านบัตรประชาชน

- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ

-ฟรี หัวแปลง Micro USB Type C รองรับ OTG

-ฟรี สาย OTG     

- ไม่มี Auto Fill Form 

 

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว

 2,515.00

 

TFK2700R 


 PC / Notebook

ThaiID / PassIDform

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ

- มี Auto Fill Form (PassIDform)

 

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว

1,895.00 

 

TRK2700R 


 PC / Notebook

 ThaiID

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ

- ไม่มี Auto Fill Form 

 

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว

 1,695.00

 

TFK2900R


 PC / Notebook

ThaiID / PassIDform

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ

- ไม่มี Auto Fill Form (PassIDform)

 

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว

2,195.00 

 

TFK3310V2


 PC/Notebook

ThaiID / PassIDform

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ

- มี Auto Fill Form (PassIDform)

 

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว

 1,595.00

 

TRK3310V2


 PC/NotebooK

 ThaiID

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ

- ไม่มี Auto Fill Form 

 

มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
ที่รวม Format
บัตรประชาชนไทยไว้แล้ว

 1,395.00

 

 

Android 4.0 ขึ้นไป

 

คลิกเลือกรุ่น


เหมาะกับ

 โปรแกรมที่มี

คุณสมบัติ

 ชุดพัฒนา

 ราคารวม VAT แล้ว

 

TRA301BT


Smart Phone / Tablet

AthaiID

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้
-แชร์ข้อมูลได้
-สื่อสารไร้สายผ่าน Bluetooth

ไม่มี SDK
สำหรับอ่านบัตรประชาชน

 3,645.00

 

TRA3310M2


***

Smart Phone / Tablet

 AthaiID

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้
-แชร์ข้อมูลได้
-สื่อสารผ่านพอร์ต
  Micro USB 
-ขนาดกะทัดรัด

-ฟรี หัวแปลง Micro USB Type C รองรับ OTG

ไม่มี SDK 
สำหรับบัตรประชาชน

 1,690.00

 

TRA2910R


***

Smart Phone / Tablet

 AthaiID

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้
-แชร์ข้อมูลได้
-สื่อสารผ่านพอร์ต 
 Micro USB 
-พับเก็บได้พกพาสะดวก

-ฟรี หัวแปลง Micro USB Type C รองรับ OTG

ไม่มี SDK 
สำหรับอ่านบัตรประชาชน

 2,545.00

 

TRAK2900R


***

PC/Notebook Smart Phone / Tablet

AthaiID , ThaiID

 

- อ่านบัตรประชาชน
- จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกเวลาที่อ่านบัตร
- บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ 4 แบบ
CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
- โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
- สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้
-แชร์ข้อมูลได้
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB , 
 Micro USB
-ใช้งานได้ทั้ง ระบบ
  Windows / Android

-ฟรี หัวแปลง Micro USB Type C รองรับ OTG

-ฟรี สาย OTG  

 มี SDK 
พร้อมชุด
คำสั่ง API 
ที่รวม
 Format
บัตรประชาชน
ไทย เฉพาะ
 Windows เท่านั้น

 2,515.00


***   Smart Phone / Tablet  ต้องรองรับระบบ OTG
เว็บสำเร็จรูป
×