หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

คำถามที่ถามบ่อย

ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ HawkEye ThaiID รุ่น PFK


คำถาม  ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ คืออะไร

คำตอบ  ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติคือ ชุดโปรแกรมและฮาร์ดแวร์สำหรับการดึงข้อมูลจากหนังสือเดินทาง แล้วนำไปกรอกลงแบบฟอร์มของโปรแกรม และหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ (Automatic Form Filler) โดยไม่ต้องเขียน โปรแกรม และไม่ต้องกรอกข้อมูลเองด้วยมือ

คำถาม  สามารถอ่านข้อมูลอะไรจากหนังสือเดินทางได้บ้าง

คำตอบ  สามารถอ่านข้อมูลเกือบทั้งหมดตามหน้าของหนังสือเดินทาง เช่น หมายเลข Passport, ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ), สัญชาติ, เพศ, วันเกิด, วันหมดอายุ และรูปถ่าย

คำถาม  สามารถเก็บรูปถ่ายของหนังสือเดินทาง และรูปภาพใบหน้าของเจ้าของเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ไหม

คำตอบ  สามารถถ่ายภาพหน้าข้อมูล (Information Page) ได้ด้วยแสงสีขาว (จะได้เป็นภาพสี) และบันทึกภาพใบหน้าเจ้าของ หนังสือเดินทางไว้ได้

คำถาม  สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้หรือไม่

คำตอบ  สามารถอ่านได้ทันที โดยต้องเป็นเครื่องอ่านรุ่น PFK8800LS และ PFK8800LRS เพราะเครื่องรุ่นเหล่านี้จะมีการติดตั้งเครื่อง อ่านบัตรประชาชนอยู่ในตัว หากเป็นเครื่องรุ่นอื่น ก็สามารถทำได้โดยการซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่น TFK2700RB มาติด ตั้งเพิ่ม ก็จะสามารถอ่านบัตรประชาชนได้เช่นเดียวกัน

คำถาม  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) คืออะไร

คำตอบ  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือเดินทางแบบใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตามข้อกำหนดที่องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แนะนำให้ประเทศต่าง ๆ นำไปใช้ โดยมีข้อแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิมที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ

  • มีชิปอิเล็กทรอนิกส์แบบ RFID ฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง

  • มีการบันทึกข้อมูลชีวมาตร (Biometric Data) ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพใบหน้าความละเอียดสูง ไว้ใน ชิป RFID

  • ข้อมูลภายในชิปสามารถถูกอ่านออกมาได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม  ะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

คำตอบ  ให้ดูที่ปกหน้าของหนังสือเดินทาง จะมีรูปเครื่องหมายของ e-Passport พิมพ์อยู่ ดัง

             สัญลักษณ์นี้ 


คำถาม  ชุดเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง PFK สามารถถ่ายภาพหน้าหนังสือเดินทางได้กี่แบบ

คำตอบ  สามารถถ่ายได้ 3 แบบ (ขึ้นกับรุ่นของเครื่องอ่านด้วย) ได้แก่

  • การถ่ายภาพด้วยแสงปกติ (White Light) จะเป็นการถ่ายภาพโดยใช้แสงสีขาว ซึ่งเป็นแสงที่ตาของมนุษย์มองเห็น ภาพถ่ายที่ได้จะเป็นภาพสีเหมือนกับภาพที่ตาของเรามองเห็น

  • การถ่ายภาพด้วยรังสีอินฟราเรด (IR) ภาพที่ได้จะเป็นภาพขาวดำที่ได้ตัดลายเส้นหรือลายน้ำสีต่าง ๆ ออกไปแล้ว

  • การถ่ายด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ภาพที่ได้จะเป็นภาพของลายเส้นที่เรืองแสงจากการกระตุ้นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต สามารถใช้ในการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอมได้
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

 PFK_FAQ_R180319
เว็บสำเร็จรูป
×