หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

RFID / NFC Readers

ตารางเปรียบเทียบ RFID / NFC Readers


Frequency 13.56 MHz

 คลิกเลือกรุ่น

 เหมาะกับ  โปรแกรมที่มีให้ คุณสมบัติเด่น ชุดพัฒนา ราคารวม VAT แล้ว

R20CP

 
 PC/Notebookไม่มี-ระบบทำงานเป็น HID 
-อ่านเลขประจำบัตรของคีย์การ์ด
-กำหนดรูปแบบการอ่านตัวเลขบัตรได้
-มีดวงไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
-รับประกัน 1 ปี
ไม่มี SDK 1,160.00
 
R80CP


 PC/Notebook ไม่มี-ระบบทำงานเป็น HID 
-อ่านเลขประจำบัตรของคีย์การ์ด
-กำหนดรูปแบบการอ่านตัวเลขบัตรได้
-มีดวงไฟ LED สีแสดงสถานะการทำงาน
-รับประกัน 1 ปี
 ไม่มี SDK 1,270.00
 
Dragon-HID


 PC/Notebook ไม่มี-ระบบทำงานเป็น HID 
-อ่านเลขประจำบัตรของคีย์การ์ด
-กำหนดรูปแบบการอ่านตัวเลขบัตรได้
-มีดวงไฟ LED สีแสดงสถานะทำงาน
-รับประกัน 1 ปี
 ไม่มี SDK4,680.00 
 
Cloud 4700FB


 PC/Notebook-ไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรมเอง
 หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 
-เครื่องรองรับได้ 2 ระบบ 
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-รับประกัน 3 ปี
มี SDK
ที่ไม่รวม
Format
บัตรประชาชน /
คำแนะนำ
5,570.00 
 
uTrust 4701FB


 PC/Notebookไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 
-เครื่องรองรับได้ 2 ระบบ
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน 

-รับประกัน 3 ปี
มี SDK
ที่ไม่รวม
Format
บัตรประชาชน  /
คำแนะนำ
 5,570.00
 
Cloud 3700FaCloud 3700F/uTrust 3700F


 PC/Notebook ไม่มี ต้อง
 พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มี
โปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว
-เครื่องรองรับทั้ง อ่านและเขียน 
-รับประกัน 3 ปี

มี SDK
ที่ไม่รวม
Format
บัตรประชาชน 
 / คำแนะนำ
 3,995.00
 
Cloud 4710FB


 PC/Notebook ไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-รับประกัน 3 ปี
มี SDK
ที่ไม่รวม
Format
บัตรประชาชน / 
คำแนะนำ
5,570.00 
 
DE-620


 PC/Notebook ไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-รับประกัน 1 ปี

มี SDK
ที่ไม่รวม
Format
บัตรประชาชน /
คำแนะนำ
5,530.00 
 
Dragon


 PC/Notebookไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-รับประกัน 1 ปี 
มี SDK ที่ไม่รวม Format
บัตรประชาชน /  คำแนะนำ
 4,680.00
 
R502-CL


 PC/Notebook ไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มี
โปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-รับประกัน 1 ปี
 มี SDK 
ที่ไม่รวม
Format
บัตรประชาชน / 
คำแนะนำ
1,325.00 
 
R502-Dual


 PC/Notebookไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
 เอง หรือ มี
โปรแกรม
ที่ีรองรับอยู่แล้ว 
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-รับประกัน 1 ปี
 มี SDK 
ที่ไม่รวม
Format
บัตรประชาชน / 
คำแนะนำ
1,645.00 

SCL011

 
 PC/Notebook ไม่มี ต้อง
พัฒนาโปรแกรม
เอง หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรองรับอยู่แล้ว
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-รองรับการอ่านบัตรแท็ก NFCได้ 4 ชนิด
-รองรับ บัตร MIFARE,FeliCa,Topaz
PC/SC,CCID
-รับประกัน 3 ปี
 
 ไม่มี SDK 
 
 5,160.00
 
SDI011


 PC/Notebook ไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มี
โปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว
-เครื่องรองรับทั้งอ่านและเขียน
-เครื่องรองรับ 2 ระบบ
-รับประกัน 3 ปี
 
 ไม่มี SDK

 5,390.00
 
SCL3711


 PC/Notebook ไม่มี  ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มี
โปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว
-พกพาสะดวก
-รองรับการอ่านบัตรทั้ง 4 ชนิด
-รับประกัน 3 ปี 
 ไม่มี SDK 2,725.00


Frequency 125 KHz

คลิกเลือกรุ่น

เหมาะกับ  โปรแกรมที่มีให้คุณสมบัติเด่น ชุดพัฒนา ราคารวม VAT แล้ว
 
R10DP


 PC / Notebook ไม่มี-ระบบทำงานเป็น HID
-อ่านเลขประจำบัตรของคีย์การ์ด
-กำหนดรูปแบบการอ่านตัวเลขบัตรได้
-มีดวงไฟ LED แสดงสถานะ
-รับประกัน 1 ปี 
 ไม่มี SDK 500.00
 
R70DP


 PC / Notebook ไม่มี-ระบบทำงานเป็น HID
-อ่านเลขประจำบัตรของคีย์จแุ
-กำหนดรูปแบบการอ่านตัวเลขบัตรได้
- รับประกัน  1 ปี
 ไม่มี SDK 880.00


เว็บสำเร็จรูป
×