หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

ชุดพัฒนา โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

 ตารางเปรียบเทียบ ชุดพัฒนา โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

 Windows

 

คลิกเลือกรุ่น


โปรแกรม

สำเร็จรูปที่ให้

 คุณสมบัติ

ชุดพัฒนา

ราคารวม VAT แล้ว


TDK2700RB+

http://admin.rd-comp.com/UploadImage/584dc4db-1c3c-451d-ae1f-6a78306ee427.jpg

ไม่มี

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-สามารถใช้ล็อคโปรแกรมได้

-รองรับทั้ง 32 / 64 Bit

-มีคำสั่ง Update License File RD ล่าสุดจาก Internet
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB
-มีฐานวางตั้งใช้งานสะดวก

-ทำงานแบบ Offline โดยไม่ต้องต่ออินเตอรเน็ต

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

Source Code : VB6 / VB.Net / C#  / C++

และ ภาษาอื่นๆที่สามารถใช้งาน DLL ได้

1,695.00


TFK2700RB

http://admin.rd-comp.com/UploadImage/679d9795-61a0-45ce-9bb6-b994b8e61d4b.jpg

ThaiID /
PassIDform

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกวันเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
-จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ แบบ :  CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์ 

-รองรับทั้ง 32 / 64 Bit
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-มี Auto Fill Form (PassIDform)
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB
-มีฐานวางตั้งใช้งานสะดวก

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

Source Code : VB6 / VB.Net / C#  / C++

และ ภาษาอื่นๆที่สามารถใช้งาน DLL ได้

2,095.00


TRK2700RB

http://admin.rd-comp.com/UploadImage/507268c4-1e9a-4c38-adb0-f155e2e9aaba.jpg

ThaiID

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกวันเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
-จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ แบบ :  CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ไม่มี Auto Fill Form (PassIDform)
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB
-มีฐานวางตั้งใช้งานสะดวก

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

Source Code : VB6 / VB.Net / C#  / C++

และ ภาษาอื่นๆที่สามารถใช้งาน DLL ได้

1,895.00


TRK502D

http://admin.rd-comp.com/UploadImage/78d6d5d8-e607-48b4-b305-65cd0a332802.jpg

ThaiID

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกวันเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
-จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ แบบ :   CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงาน
กับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-มี Auto Fill Form (PassIDform)
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

Source Code : VB6 / VB.Net / C#  / C++

และ ภาษาอื่นๆที่สามารถใช้งาน DLL ได้

2,345.00


 
TFK2700R

 /UploadImage/fecc8e63-7d15-4c11-a06e-6abfc787a690.jpg

ThaiID / 
PassIDform

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกวันเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
-จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ แบบ :   CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-มี Auto Fill Form (PassIDform)
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

Source Code : VB6 / VB.Net / C#  / C++

และ ภาษาอื่นๆที่สามารถใช้งาน DLL ได้

1,895.00


TRK2700R

http://admin.rd-comp.com/UploadImage/bb878ae7-2f04-4085-b8c6-fabdbb2f6237.jpg

ThaiID

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
-เพิ่มบันทึกวันเวลาที่อ่านบัตร
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
-จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ แบบ :   CSV,JPG,TXT,_Data.TXT
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ไม่มี Auto Fill Form (PassIDform)
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

Source Code : VB6 / VB.Net / C#  / C++

และ ภาษาอื่นๆที่สามารถใช้งาน DLL ได้

1,695.00

 

 Android

 

คลิกเลือกรุ่น

 โปรแกรม

สำเร็จรูปที่มีให้

 คุณสมบัติ

 ชุดพัฒนา

ราคารวม VAT แล้ว

 

TDA301BT


 ไม่มี

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ใช้เริ่มต้นพัฒนารองรับสื่อสารได้ทุกช่องทางโดย อัตโนมัติ
-สื่อสารผ่าน Bluetooth

 

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

 

3,245.00


TDA3310M2


***

ไม่มี

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-จับใช้งานได้สะดวกกะชับมือ
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB

-ฟรี หัวแปลง Micro USB Type C รองรับ OTG

 

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

 

1,290.00


 
TDA2910R


***

 ไม่มี

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-พับพกพาเก็บได้สะดวก
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB

-ฟรี หัวแปลง Micro USB Type C รองรับ OTG

 

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

 

2,145.00

TDAi301BT

 ไม่มี

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ใช้เริ่มต้นพัฒนารองรับสื่อสารได้ทุกช่องทาง โดยอัตโนมัติ 
-รองรับการใช้งานได้ ระบบ
-สื่อสารผ่าน Bluetooth

 

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

 

3,945.00


TDAi301U8


***

 ไม่มี

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-รองรับการใช้งานได้ ระบบ 
-สื่อสารผ่านพอร์ต Lightning / Micro USB ผ่านสาย OTG

 

มี SDK พร้อมชุด
คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

 

3,570.00

 

                               ***   Smart Phone / Tablet  ต้องรองรับระบบ OTG

 

  iOS

คลิกเลือกรุ่น

โปรแกรม

สำเร็จรูปที่ให้

 คุณสมบัติ

ชุดพัฒนา

 ราคารวม VAT แล้ว


TDi301U8SF


 ไม่มี

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-รองรับการใช้งานได้ ระบบ
-สื่อสารผ่านพอร์ต Lightning 

 

มี SDK พร้อมชุด

 คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

 3,910.00

 

TDAi301BT


 ไม่มี

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการใช้งานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-ใช้เริ่มต้นพัฒนารองรับสื่อสารได้ทุกช่องทาง โดยอัตโนมัติ
-รองรับการใช้งานได้ ระบบ
-สื่อสารผ่านพอร์ต Bluetooth 

มี SDK พร้อมชุด

 คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

3,945.00 

 

TDAi301U8


 ไม่มี

 

-อ่านบัตรประชาชน ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ

-รองรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่างๆได้ทุกรุ่น
-โปรแกรมไม่ล็อคการใช้งานกับฮาร์ดดิสก์
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-รองรับการใช้งานได้ ระบบ
-สื่อสารผ่านพอร์ต Lightning / Micro USB ผ่านสาย OTG 

มี SDK พร้อมชุด

 คำสั่ง API ที่รวม Format

บัตรประชาชนไทย ไว้แล้ว

 3,570.00

 

 

 

 

เว็บสำเร็จรูป
×