หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

Smart Card Readers 

ตารางเปรียบเทียบ Smart Card Readers 


      Windows

คลิกเลือกรุ่น

 โปรแกรมสำเร็จรูป

คุณสมบัติ

 ชุดพัฒนา

ราคา

รวม VAT แล้ว


 
Cloud2700RB / uTrust 2700RB

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 16 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , CT-API , M-Card API , CCID
-มีบันทึกหมายเลข S/N ทั้งที่ตัวเครื่องและในเครื่อง อ่านได้จาก ซอฟต์แวร์
-มีการป้องกันการลัดวงจร
-สาย USB ยาว 150 cm
-มีฐานตั้งโต๊ะ
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม
Format

บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

1,195.00


Cloud2700R / uTrust2700R

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 16 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , CT-API , M-Card API , CCID
-มีบันทึกหมายเลข S/N ทั้งที่ตัวเครื่องและในเครื่อง อ่านได้จากซอฟต์แวร์
-มีการป้องกันการลัดวงจร
-สาย USB ยาว 150 cm
-ไม่มีฐาน
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน / 
มีคำแนะนำ

995.00


SCR3310V2B

 ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรความเร็วสูงด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 16 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , CT-API , M-Card API , CCID
-มีการป้องกันการลัดวงจร
-ส่าย USB ยาว 150  cm
-พกพาสะดวกแข็งแรงทนทาน

-มีฐานตั้งโต๊ะ
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

 


SCR3310V2.0

 ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรความเร็วสูงด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 16 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , CT-API , M-Card API , CCID
-มีการป้องกันการลัดวงจร
-ส่าย USB ยาว 150  cm
-พกพาสะดวกแข็งแรงทนทาน
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

695.00


SCR-N78

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 3.7 MHz
-พกพาได้สะดวก
-น้ำหนักเบา
-รองรับมาตรฐาน CCID , Microsoft PC/SC , APDU
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน / มีคำแนะนำ

635.00


R301-C11

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.0 MHz
-ช่องใส่ SIM แบบ Friction
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , CCID , EMV2000 Level 1  
-ช่องเสียบบัตรเป็นแบบ Soft-Landing ลดการขูดขีดหน้าสัมผัส
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน / มีคำแนะนำ

845.00


SCR-N68

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 3.7 MHz 
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV Level 1 , CCID
-มีระบบ Power Saving Mode
-ช่องใส่ SIM Card 
-มีไฟ LED แสดงผล ดวง
-รับประกัน 1ปี

มี SDK  ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน / 
มีคำแนะนำ

650.00


SCR-N99-W

    

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่  3.7 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV Level 1 , CCID
-มีไฟ LED แสดงผลได้ สี
-มีระบบ Power Saving Mode
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน / 
มีคำแนะนำ

770.00


SCR3311LC

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 8 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV2000 Level 1 , CT-API , CCID
-มีฐานตั้งโต๊ะ
-ถนอมบัตร
-รับประกัน ปี  

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน / มีคำแนะนำ

1,930.00


SCR333V2

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 8 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU ,CT-API ,EMV Level 1 ,  CCID
-เหมาะติดตั้งที่ช่องฟล็อปปีดิสก์
-รับประกัน ปี

ไม่มี SDK

950.00


SR200

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 3 MHz - 3.571 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV2000 Level 1 
-ไฟ LED แสดงผลได้ สี
-รับประกัน ปี

ไม่มี SDK

775.00


SCR331

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.0 MHz - 12 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV Level 1 , CT-API , CCID
-รองรับเฉพาะบัตร Class A,AB
-รับประกัน ปี

ไม่มี SDK

Call


SCR3311

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.0 MHz - 8 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV Level 1 , CT-API , CCID
-รองรับเฉพาะบัตร Class A,AB
-มีฐานตั้งโต๊ะ
-รับประกัน ปี 

ไม่มี SDK

Call


SPR332

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญณนาฬิกาที่ 4.0 MHz - 8 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , EMV Level 1 , CT-API , CCID
-รองรับเฉพาะ Class A,AB
-มีแป้น 13 Keypad  
-Tamper evident 
-รับประกัน ปี

ไม่มี SDK

3,425.00


 

        Android

 

คลิกเลือกรุ่น

โปรแกรมสำเร็จรูป

 คุณสมบัติ

 ชุดพัฒนา

ราคา

รวม VAT แล้ว


bR301

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 3.7 MHz

-รองรับโปรแกรม 2 แชะ
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV Level 1 , CCID
-สื่อสารผ่าน Bluetooth
-ระยะรัศมี 10 เมตร
-มีไฟ LED แสดงผล ดวง
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

2,845.00


SCR3310M2


***

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรความเร็วสูงด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 16 MHz

-รองรับโปรแกรม 2 แชะ
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , CT-API , CCID
-จับกะชับมือ
-มีการป้องกันการลัดวงจร
-สื่อสารผ่านพอร์ต Micro USB
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

890.00


Cloud2900R / SCR3500A


***

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านบัตรด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 4.8 MHz - 16 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , CT-API , CCID
-พับพกพาได้สะดวก
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

1,295.00


Cloud2910R / SCR3500B


***

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-สื่อสารผ่านทาง พอร์ต Micro USB

-รองรับโปรแกรม 2 แชะ
-รับประกัน ปี 

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

1,745.00


SCR3500C


***

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-สื่อสารผ่านทาง พอร์ต Type C
-รับประกัน ปี

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

2,440.00

 

R65D***

 ไม่มี

-สื่อสารผ่านทาง พอร์ต Micro USB

-รองรับ RFID 125 KHz

-รับประกัน ปี

ไม่มี SDK

1,015.00


R65C


***

ไม่มี

-สื่อสารผ่านทาง พอร์ต Micro USB

-รองรับ RFID 13.56 MHz

-รับประกัน ปี

ไม่มี SDK

1.280.00


SCRM78


***

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-รองรับโปรแกรม 2 แชะ

-รับประกัน ปี 

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

Call


SCR-N88-B/C294


***

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-รับประกัน ปี 

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

880.00


SCR-N88-A


***

 ไม่มี

รับประกัน ปี 

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

865.00


SCT3512


***

 ไม่มี

-อ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดขนาดเล็ก / SIM Card 
-พกพาได้
-รับประกัน ปี
 

 ไม่มี SDK

1,660.00


SCR243 ไม่มี

-รับประกัน ปี 

ไม่มี SDK

2,465.00


SCR3340


 ไม่มี

-รับประกัน ปี 

ไม่มี SDK

2,665.00


SCR3500 ไม่มี

-รับประกัน ปี 

ไม่มี SDK

Call


iR301-U-8ไม่มี

-รับประกัน ปี 

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

2,470.00


iR301-U-30


ไม่มี

-รับประกัน ปี 

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

2,745.00


iR301-U-8A


ไม่มี

-รับประกัน ปี 

มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

Call

 

          ***  เครื่อง Smart Phone / Tablet ต้องรองรับ USB OTG

 

      iOS

 

คลิกเลือกรุ่น

 โปรแกรมสำเร็จรูป

คุณสมบัติ

ชุดพัฒนา

 ราคา

รวม VAT แล้ว


bR301

ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-อ่านด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 3.7 MHz
-รองรับมาตรฐาน Microsoft PC/SC , APDU , EMV Level 1 , CCID
-สื่อสารผ่าน Bluetooth 
-ระยะรัศมี 10 เมตร
-มีไฟ LED แสดงผล ดวง
-รับประกัน ปี 

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

 2.845.00


iR301-U-8


ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-รับประกัน ปี 

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

2,470.00 


iR301-U-30


ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-รับประกัน ปี

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

2,745.00 


 
iR301-U-8A


ไม่มี

ต้องพัฒนาโปรแกรมเอง 

หรือ มีโปรแกรม
ที่รองรับอยู่แล้ว 

-รับประกัน ปี 

 มี SDK ที่ไม่รวม 
Format 
บัตรประชาชน /
มีคำแนะนำ

 Callเว็บสำเร็จรูป
×