หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

คำถามที่ถามบ่อย

ThaiID โปรแกรมอ่านและจัดเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน


คำถาม

ThaiID คือโปรแกรมอะไร และใช้งานอะไรได้บ้าง

คำตอบ

ThaiID หรือ Thai National ID Card Viewer & Saving Program คือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับใช้อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ด และใบอนุญาตขับรถ สามารถติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับ End Users หรือผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรม ลักษณะการทำงานของโปรแกรมเป็นแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบแล้วแต่ผู้ใช้จะนำไปประยุกต์ใช้งานแบบใด เช่น

 • ใช้แทนการถ่ายเอกสาร โดยการพิมพ์รูปภาพบัตรลงเครื่องพิมพ์

 • ใช้ตรวจสอบบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรจริง ไม่ใช่บัตรที่ปลอมแปลงมา

 • ใช้ตรวจสอบว่าบุคคลที่ถือบัตร กับบุคคลในบัตรประชาชนเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่

 • ใช้เสริมในระบบ Visitor, การแลกบัตรเข้าอาคาร และใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกประตู

 • ใช้เสริมกับระบบอาคารจอดรถ เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่

 • ใช้บันทึกผู้เข้าใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

 • ใช้บันทึกผู้ขอรหัส Wi-Fi เพื่อเป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ

 • ใช้ช่วยในการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนลงในโปรแกรมต่าง ๆ

 • ใช้ในการลงทะเบียนในงานต่าง ๆ เช่นการสัมมนา, การทำกิจกรรม, งานแสดงสินค้า

 • ใช้ในการแลกของรางวัล

 • ใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ

 • ใช้ในการดึงรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เพื่อนำไปใช้งานต่อ เช่นทำประวัติพนักงาน, ประกาศคนหาย


คำถาม

ThaiID มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง

คำตอบ

โปรแกรมนี้มีการทำงานหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่ทำได้เช่น

 • ดู ใช้ดูข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายบนจอภาพ

 • พิมพ์ ใช้พิมพ์รายงานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายลงกระดาษ

 • ถ่าย ใช้ถ่ายสำเนาบัตรจำลองลงบนกระดาษ (ใช้แทนการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน)

 • กรอก นำข้อมูลจากบัตรประชาชนไปกรอกให้กับโปรแกรมอื่นผ่านการ Paste หรือ กด Ctrl-V

 • เก็บประวัติ เก็บข้อมูลบัตรเป็นฐานข้อมูล เรียงตามเวลา สามารถดูย้อนหลังได้จากโปรแกรม Excel

 • ส่งต่อ สั่งบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ข้อความ (Text File) เพื่อส่งต่อให้กับโปรแกรมอื่นนำไปใช้งาน

 • ดึงรูปถ่าย สามารถดึงข้อมูลรูปถ่ายของเจ้าของบัตรมาบันทึกเป็นไฟล์แบบ JPG ได้

 • ตรวจบัตร สามารถตรวจสอบว่าเป็นบัตรประชาชนปลอมหรือไม่ และบัตรหมดอายุหรือยังได้


คำถาม

สามารถโหลดโปรแกรมมาลองใช้งานดูก่อนได้หรือไม่

คำตอบ

ได้ โปรแกรมจะมีการทำงานในโหมดสาธิต ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวจริงมาลองใช้งานดูก่อนได้ โดยโปรแกรมสามารถทำงานได้เหมือนจริงทุกประการ ยกเว้นการอ่านบัตรจะเป็นการอ่านจากบัตรตัวอย่างที่ฝังอยู่ในโปรแกรมเท่านั้น ไม่ได้อ่านข้อมูลจากบัตรจริง ๆ ทั้งนี้ในการทดลองใช้งาน ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด ก็สามารถทดลองโปรแกรมได้


คำถาม

โปรแกรม ThaiID ใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดรุ่นใดได้บ้าง

คำตอบ

โปรแกรมนี้จะใช้งานได้กับเครื่องอ่านเฉพาะรุ่นพิเศษที่ผ่านการลงทะเบียนกับทางบริษัทแล้วเท่านั้น โดยทางบริษัทจะจัดจำหน่ายรวมกับซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชนเป็นชุด เรียกว่าชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน (TRK หรือ TFK) เช่นชุด TRK2700RB เป็นต้น

ส่วนเครื่องอ่านรุ่นอื่นที่จำหน่ายเป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (เครื่องเปล่า) เช่น Cloud 2700R, Cloud 2700RB และเครื่องอ่านรุ่นอื่น ๆ จะใช้งานกับโปรแกรมนี้ไม่ได้


คำถาม

โปรแกรม ThaiID ใช้งานกับเครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถรุ่นใดได้บ้าง

คำตอบ

โปรแกรมนี้จะใช้งานได้กับเครื่องอ่านที่อยู่ในชุดเครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถ TRK100DL เท่านั้น

โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กรุ่นอื่น หรือยี่ห้ออื่นได้


คำถาม

โปรแกรม ThaiID มีการล็อกกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ สามารถติดตั้งใช้งานได้กี่ครั้ง ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องได้หรือไม่

คำตอบ

โปรแกรมนี้สามารถติดตั้งลงที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ จะลงกี่ครั้งหรือกี่เครื่องก็ได้ และสามารถใช้งานที่เครื่องไหนก็ได้ แต่ขณะใช้งานจะต้องใช้คู่กับเครื่องอ่านบัตรรุ่นที่จำหน่ายมาพร้อมกับชุด TRK หรือ TFK เท่านั้น


คำถาม

เป็นหน่วยงานเอกชน สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้หรือไม่

คำตอบ

ใช้งานได้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน


คำถาม

โปรแกรมนี้สามารถขอข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Online จากเซอร์เวอร์ของกรมการปกครองได้หรือไม่

คำตอบ

ThaiID เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากชิปภายในบัตร และทำงานแบบ Offline จึงไม่จำเป็นต้องติดต่อกับเซอร์เวอร์และไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน (โปรแกมนี้ไม่มีการขอข้อมูลจากเซอร์เวอร์ของกรมการปกครอง)


คำถาม

มีข้อกำหนดในการใช้งานอย่างไรบ้าง

คำตอบ

โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ทั่วไป แต่ทั้งนี้มีข้อกำหนดในการใช้งานบางประการดังนี้

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย

 • ใช้เพื่อการทำงาน,ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถเท่านั้น

 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร

 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ หรือข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้งาน ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com http://www.rd-comp.com

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

ThaiID_FAQ_R180221

เว็บสำเร็จรูป
×