หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
   ตารางเปรียบเทียบชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง PFK


รุ่น

PFK8800

PFK8800L

PFK8800LR

PFK8800LS

PFK8800LRS

ถ่ายภาพสี

(White Light)

ถ่ายภาพอินฟราเรด (Infrared)

ถ่ายภาพ UV (Ultraviolet)

ความละเอียดของภาพ

500 DPI

500 DPI

500 DPI

500 DPI

500 DPI

หนังสือเดินทางด้วยวิธี OCR

อ่าน RFID จาก

e-Passport

อ่านข้อมูลรูปภาพใบหน้าความละเอียดสูง

อ่านบัตรประชาชนไทย

-โดยซื้อ 

TFK2700RB

มาต่อเพิ่ม

 -โดยซื้อ

TFK2700RB

มาต่อเพิ่ม

โดยซื้อ 

TFK2700RB

มาต่อเพิ่ม

PFKSelectionGuide180319.odt

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

PFKSelectionGuide180319

เว็บสำเร็จรูป
×