หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

นาฬิกาเวลามาตรฐานประเทศไทย

รุ่น TSC-01

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้วคุณสมบัติ

 • แสดงผลด้วยตัวเลขระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ 6 หลัก สีแดง

 • หน้าจอแสดงผลภายนอกอาคาร มีขนาดภายนอก 3.6x1.2 เมตร

 • มีหน้าจอแสดงผลภายในอาคารอีก 1 ชุด ขนาดภายนอก 78.5x15.5 cm

 • แสดงเวลาจริงแบบ 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ hh:mm:ss (ชั่วโมง:นาที:วินาที)

 • แสดงวันเดือนปีตามปฏิทินสากลในรูปแบบ dd-mm-yy (วันที่-เลขเดือน[1-12]-เลขปี พ.ศ. 2หลักท้าย)

 • แสดงวันข้างขึ้นข้างแรมและเดือนทางจันทรคติตามปฎิทินหลวง

 • เทียบเวลากับนาฬิกามาตรฐานประเทศไทย ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้วยโปรโตคอล NTP ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • ฐานเวลาภายในใช้อุปกรณ์กำเนิดความถี่ชนิดควบคุมอุณหภูมิคงที่ด้วยเตาอบ Oven Control Crystal Oscillator (OCXO) เพื่อรักษาความแม่นยำขณะที่นาฬิกาทำงานด้วยตัวเอง ฐานเวลาจาก OCXO ความผิดพลาดไม่เกิน +/- 0.05วินาทีต่อวัน

 • ขณะที่ไม่สามารถติดต่อกับนาฬิกามาตรฐานทางอินเทอร์เน็ตได้ จะมีดวงไฟกระพริบแจ้งให้ทราบ

 • สามารถกำหนดจังหวะในการแสดง เวลา วันเดือนปีสากลและวันเดือนทางจันทรคติได้ เช่น ให้แสดงเวลา 10 วินาที แล้วแสดงวันที่สากล 5 วินาที และแสดงวันเดือนทางจันทรคติอีก 5 วินาทีก่อนวนกลับไปแสดงเวลา หรือจะให้ยกเลิกการแสดงวันที่สากลหรือวันเดือนทางจันทรคติก็ได้

 • มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

 • สามารถบำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตได้

 • ใช้หัวต่อแบบ RJ45 ในการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

 • ตัวถังเป็นอลูมิเนียมพ่นสีผุ่นเคลือบทั้งภายในภายนอก ด้านหลังมีประตูเปิด-ปิดได้

 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์นาฬิกาภายในอาคาร


รุ่น TSC-02

คุณสมบัติ

 • แสดงผลด้วยตัวเลขระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ 6 หลัก สีแดง สำหรับแสดงภายนอกอาคาร มีขนาดภายนอก 3.6x1.2 เมตร

 • แสดงเวลาจริงแบบ 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ hh:mm:ss (ชั่วโมง:นาที:วินาที)

 • แสดงวันเดือนปีตามปฏิทินสากลในรูปแบบ dd-mm-yy (วันที่-เลขเดือน[1-12]-เลขปี พ.ศ. 2หลักท้าย)

 • แสดงวันข้างขึ้นข้างแรมและเดือนทางจันทรคติตามปฎิทินหลวง

 • สามารถเพิ่มหน้าจอแสดงผลนาฬิกาภายในอาคารได้ (อุปกรณ์เสริม)

 • แสดงอุณหภูมิได้ (อุปกรณ์เสริม)

 • เทียบเวลากับนาฬิกามาตรฐานประเทศไทย ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้วยโปรโตคอล NTP ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • ขณะที่ไม่สามารถติดต่อกับนาฬิกามาตรฐานทางอินเทอร์เน็ตได้ จะมีดวงไฟกระพริบแจ้งให้ทราบ

 • สามารถกำหนดจังหวะในการแสดง เวลา วันเดือนปีสากลและวันเดือนทางจันทรคติได้ เช่น ให้แสดงเวลา 10 วินาที แล้วแสดงวันที่สากล 5 วินาที และแสดงวันเดือนทางจันทรคติอีก 5 วินาทีก่อนวนกลับไปแสดงเวลา หรือจะให้ยกเลิกการแสดงวันที่สากลหรือวันเดือนทางจันทรคติก็ได้

 • มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

 • สามารถบำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตได้

 • ใช้หัวต่อแบบ RJ45 ในการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

 • ตัวถังเป็นอลูมิเนียมพ่นสีผุ่นเคลือบทั้งภายในภายนอก ด้านหลังมีประตูเปิด-ปิดได้

 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์นาฬิกาภายในอาคาร (อุปกรณ์เสริม)วีดีโอ นาฬิกาเวลามาตรฐานประเทศไทย รุ่น TSC-01


นาฬิการุ่นพิเศษ ตามสั่ง

ทางบริษัทสามารถทำนาฬิกาและป้ายไฟวิ่งตามทุกขนาดตวามต้องการของลูกค้า


สนใจติดต่อได้ที่ : บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745-7 แฟกซ์ 02-693-1749  E-mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

เว็บสำเร็จรูป
×