หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

Passport Readers

ตารางเปรียบเทียบ Passport Readers

 


 


With Software  

คลิกเลือกรุ่น

ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้

ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้

อ่านข้อมูลRFID ในหนังสือเดินทางได้

มี UV ตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้

โปรแกรมที่มี ให้

ราคารวมVAT แล้ว


PFK8800LRS

 PassIDform 

76,645.00


PFK8800LR

 

 

 

 

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

 PassIDform 

72,480.00


PFK8800LS

PassIDform

57,825.00


PFK8800L

 

 

 

  

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

PassIDform

53,660.00


PFK8800

  

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

 PassIDform  

41,420.00

NEW

PFK3300

 

 

 


 

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อตรงเพิ่ม 

 

PassIDform

19,820.00


 

 None Software

คลิกเลือกรุ่น

ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้

ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้

อ่านข้อมูลRFID ในหนังสือเดินทางได้

มี UV ตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้

โปรแกรมที่มี ให้

ราคารวมVAT แล้ว


ComboSmart

 

 

โดยซื้อ 
SmartCard  Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

41,420.00


ComboSmart-R

 

 

 

  

 โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

48,860.00


ComboSmart-L

 

  

 


โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

53,660.00


ComboSmart-LS

ไม่มี

PassIDform

57,825.00


ComboSmart-LR


 

 

 

 
โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

72,480.00


ComboSmart-LRS

ไม่มี

PassIDform

76,645.00


PSPR1000(I)

 

 

 

 

  โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

Call


PSPR4200(I)

 

 

  
โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

60,470.00

EPR5100(I)-S


 

  

  

โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

Call


ComboSmart-S


 

 


 
โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

47,920.00


LComboSmart-S

ไม่มี

PassIDform

49,645.00


EPR5100(I)


 

 

  

 

 โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี

PassIDform

78,255.00


DE-EPASS


ไม่มี

PassIDform

Call

 

 

TFK2700RB คือชุดอ่านบัตรประชาชนและป้อนข้อมูลบัตรประชาชนลงแบบฟอร์ม    

    อัตโนมัติ ราคา 2,095.00 บาท


 การอ่านข้อมูล RFID ได้นั้น จะทำให้ได้ภาพเจ้าของบัตรที่คมชัดมากกว่าภาพที่ปรากฎ

    บนหน้าหนังสือเดินทาง

 คือ มี UV , S คือ มี Smart Card Reader , R คือ มี RFID
       สินค้าราคาสูง มีจำนวนสินค้าจำกัด หากสนใจกรุณาจองสินค้าล่วงหน้าสำหรับพิมพ์ คลิกตรงนี้   
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิก
                   R.20180913


เว็บสำเร็จรูป
×