หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
วีดีโอแนะนำ สินค้า

  


ตารางเปรียบเทียบชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน

คลิกเลือกรุ่น

ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้

ป้อนข้อมูลจาก

บัตรประชาชนได้

อ่านข้อมูลRFID ในหนังสือเดินทางได้

มี UV ตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้

โปรแกรมที่มี ให้

ราคารวมVAT แล้ว


PFK8800LRS

 PassIDform 

76,645.00


PFK8800LR

 

 

 

 

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

 PassIDform 

72,480.00


PFK8800LS

PassIDform

57,825.00


PFK8800L

 

 

 

  

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

PassIDform

53,660.00


PFK8800

 



 

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

 PassIDform  

41,420.00

NEW

PFK3300

 

 

 



โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อตรงเพิ่ม 

 



PassIDform

19,820.00




                  TFK2700RB คือชุดอ่านบัตรประชาชนและป้อนข้อมูลบัตรประชาชนลงแบบฟอร์ม  อัตโนมัติ ราคา 2,350.00 บาท

                   ✶ การอ่านข้อมูล RFID ได้นั้น จะทำให้ได้ภาพเจ้าของบัตรที่คมชัดมากกว่าภาพที่ปรากฎบนหน้าหนังสือเดินทาง
                   ✶ L คือ มี UV , S คือ มี Smart Card Reader , R คือ มี RFID


                สินค้าราคาสูง มีจำนวนสินค้าจำกัด หากสนใจกรุณาจองสินค้าล่วงหน้า



สำหรับพิมพ์ คลิกตรงนี้   
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิก
                   



R.20180322


เว็บสำเร็จรูป
×